Ekonomska šola Ljubljana

Naša šola se je uspešno prijavila na razpis in bila na podlagi javnega razpisa z dne 13. 10. 2016 izbrana  v projekt OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. V letih 2017 in 2018 bo kot razvojna šola sodelovala v omenjenem projektu. Operacijo v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.

Namen izvajanja programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na vseh stopnjah izvajanja vzgoje in izobraževanja.

Omenjen koncept pa bo v okviru programa tudi pilotno preizkušen.

Temeljni cilji programa so tako:

  • vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik,
  • krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni,
  • razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol,
  • vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,
  • vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Ekonomska šola Ljubljana