Ekonomska šola Ljubljana

Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Naša šola se je uspešno prijavila na razpis in bila na podlagi javnega razpisa z dne 13. 10. 2016 izbrana v projekt OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. V letih 2017 in 2018 bo kot razvojna šola sodelovala v omenjenem projektu. Operacijo v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.

Namen izvajanja programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na vseh stopnjah izvajanja vzgoje in izobraževanja.

ERASMUS+ Mobilna Prešernova – z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti

Projekt omogoča vsako leto dvajsetim dijakom 3. in 4. letnika opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na Dunaj in v Milano, kjer bodo tri tedne opravljali delovno prakso v podjetju.

Ko so se za večino začele počitnice, so dijaki Prešernove - Ekonomske šole Ljubljana že tretje leto zapored v okviru projekta Erasmus+ "MOBILNA PREŠERNOVA - z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti", odšli na tritedensko delovno prakso v podjetja na Dunaj in Milanu. Šola z izvedbo delovne prakse v tujini nadgrajuje kakovost, dijaki pa pridobivajo neprecenljive izkušnje in večjo konkurenčnost na trgu dela. Letos so na šoli pripravili tudi aplikacijo eBudget, ki jim omogoča vodenje financ v času prakse. Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Več utrinkov si lahko ogledate na šolski facebook strani.

ERASMUS+ ESCAPE

Šola sodeluje tudi v evropskem projektu ESCAPE, v katerem si naši dijaki izmenjujejo primere dobrih praks z dijaki šestih evropskih šol v okviru pouka angleškega jezika in dvakrat letno na tedenskem srečanju vseh šol udeleženk.

ERASMUS+ VET4SCAPE

Kot nadgradnja projekta ESCAPE, je bil odobren nov Escape+ projekt – VET4SCAPE (Vocational Educational Training for Skills, Competence and the Practice for the Economy). V projektu bodo sodelovale poklicne šole z iz Avstrije, Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Portugalske in Slovenije. Glavni cilji projekta so naslednji:

  1. Spodbujanje podjetništva z ustanavljanjem dijaških podjetij v okviru organizacije Junior Achievement (JA): s tem želimo dijake pripraviti na uspešnejši vstop v poklicno življenje, obenem pa z učenjem preko izkušnje razvijati njihov smisel za podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost.
  2. Jezikovna kompetenca: dijaki bodo izboljšali znanje poslovne angleščine ter imeli možnost pridobitve mednarodnega jezikovnega certifikata londonske gospodarske zbornice -  
  3. Mednarodna kompetenca: dijaki bodo aktivno sodelovali v mednarodnih skupinah ter s tem poglobili poznavanje različnih kultur in delovnih praks v tujini, kar je v današnjem globalnem svetu ključno za uspešno poklicno pot.

Poleg omenjenih ciljev, bo projekt razvijal in izboljšal tudi digitalne kompetence dijakov, jih pripravil na suvereno javno nastopanje ter jim približal delovno okolje in zakonodajo ostalih evropskih držav.

FINANČNO OPISMENJAVANJE MLADIH

Izkušnje kažejo, da je v Sloveniji znanje upravljanja denarja na zelo nizki ravni. Cilj projekta Finančno opismenjevanje mladih, ki ga izvaja revija Moje finance in v katerem naša šola sodeluje že od vsega začetka, je, da se to v prihodnje postopoma izboljša.

Kaj vse se dijaki naučijo:

Kako mesec preživeti z žepnino, Do 18. leta bi rad privarčeval za avto, V kateri banki varčevati, da bo to zame najbolj ugodno, Kateri poklic je zame najbolj primeren, Kako lahko pridobim štipendijo za študij v tujini, S katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro, Med počitnicami bi rad delal v tujini, Kakšno zavarovanje je zame najprimernejše, Kako ločiti dobre dolgove od slabih, Zakaj ne potrebujem kreditne kartice, Zakaj moram plačevati davke, Kako odprem svoje podjetje…

Kaj dijaki, učitelji in šola pridobijo:

  • Učenci in dijaki se seznanijo z osnovami gospodarnega upravljanja denarja, postanejo finančno bolj pismeni in s tem bolj samozavestni ter sprejemajo ustrezne finančne odločitve.
  • Učitelji tudi sami pridobijo kakovostno znanje s področja upravljanja osebnega premoženja.
  • Šola, ki aktivno razvija finančno pismenost svojih dijakov, dosegla določeno konkurenčno prednost pred drugimi šolami, ki se s tem področjem ne ukvarjajo.

Več o celotnem projektu si lahko preberete v priponkah in na spletni strani projekta.

USTVARJALNIK

Želiš postati podjetnik/ca?

Ustvarjalnik na šoli organizira podjetniški krožek, pri katerem dijaki v praksi spoznajo podjetniško miselnost. Glavni cilj je razviti podjetniško veščino, ki bo omogočila, da bodo v prihodnosti dijaki uspešnejši. Prvi korak je priučitev zmagovalnega, podjetnega načina razmišljanja, drugi korak pa pridobitev široko uporabnega nabora veščin, ki so potrebne za uspeh. Podjetniški krožki na šoli potekajo enkrat tedensko po pouku od oktobra do maja, vodijo jih priznani metorji, podjetniki. Dijaki, ki obiskujejo krožek, pridobijo ure za OIV.

PLANETU PRIJAZNA ŠOLA

Ekonomska šola Ljubljana je dobila naziv "Planetu prijazna šola". Za eno leto smo posvoji delfina z imenom Foki in s tem podprli raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju.

SIMBIOZA

V duhu medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja, medsebojnega spoštovanja, pomoči sočloveku, prostovoljstva in dobrodelnosti se dijaki povezujejo s svojim okolišem – s starejšimi prebivalci bližnjih in daljnih ulic v okolici naše šole, ki jim bomo ponudili pomoč pri vsakdanjih pravilih, se z njimi družili in spoznavali v vsakdanjem življenjskem ritmu. Skupaj se bomo vključili v projekt »SIMBIOZA ŠOLA«, ki vključuje računalniške delavnice za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in spoznajo osnove uporabe računalništva.

Pridruži se skupini prostovoljcev na naši šoli, ki bo z druženjem in posredovanjem znanja starejšim obogatila svoje življenje kot tudi življenje starejšim, katerim bo ponovno sedenje v šolskih klopeh ob spoznavanju za njih nečesa novega vlilo novo energijo in občutek, da še vedno zmorejo biti v koraku s časom.

Ekonomska šola Ljubljana