Ekonomska šola Ljubljana

Projekti

PROJEKT »OPK« - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Naša šola se je uspešno prijavila na razpis in bila na podlagi javnega razpisa z dne 13. 10. 2016 izbrana v projekt OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. V letih 2017 in 2018 bo kot razvojna šola sodelovala v omenjenem projektu. Operacijo v konzorcijskem partnerstvu izvajajo Šola za ravnatelje, Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.

ERASMUS+ Mobilna Prešernova – z mednarodno učno mobilnostjo do boljše usposobljenosti in večje zaposljivosti

Projekt omogoča vsako leto dvajsetim dijakom 3. in 4. letnika v programu ekonomski tehnik opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki bodo potovali na Dunaj in v Milano, kjer bodo tri tedne opravljali delovno prakso v podjetju. Utrinke z letošnje prakse si lahko ogledate na šolski facebook strani.

ERASMUS+ ESCAPE

Šola sodeluje tudi v evropskem projektu ESCAPE, v katerem si naši dijaki izmenjujejo primere dobrih praks z dijaki šestih evropskih šol v okviru pouka angleškega jezika in dvakrat letno na tedenskem srečanju vseh šol udeleženk.

ERASMUS+ VET4SCAPE

Kot nadgradnja projekta ESCAPE, je bil odobren nov Escape+ projekt – VET4SCAPE (Vocational Educational Training for Skills, Competence and the Practice for the Economy). V projektu bodo sodelovale poklicne šole z iz Avstrije, Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Portugalske in Slovenije. Glavni cilji projekta so naslednji:

  1. Spodbujanje podjetništva z ustanavljanjem dijaških podjetij v okviru organizacije Junior Achievement (JA): s tem želimo dijake pripraviti na uspešnejši vstop v poklicno življenje, obenem pa z učenjem preko izkušnje razvijati njihov smisel za podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost.
  2. Jezikovna kompetenca: dijaki bodo izboljšali znanje poslovne angleščine ter imeli možnost pridobitve mednarodnega jezikovnega certifikata londonske gospodarske zbornice -  
  3. Mednarodna kompetenca: dijaki bodo aktivno sodelovali v mednarodnih skupinah ter s tem poglobili poznavanje različnih kultur in delovnih praks v tujini, kar je v današnjem globalnem svetu ključno za uspešno poklicno pot.

Poleg omenjenih ciljev, bo projekt razvijal in izboljšal tudi digitalne kompetence dijakov, jih pripravil na suvereno javno nastopanje ter jim približal delovno okolje in zakonodajo ostalih evropskih držav.

Ekonomska šola Ljubljana