Ekonomska šola Ljubljana

Razpis za 20. državno tekmovanje iz ekonomije

Vabimo vas, da se prijavite na 20. državno tekmovanje srednješolcev iz znanja ekonomije – razvoj in delovanje gospodarstva, ki bo 27. 3. 2019 ob 10. uri v Ljubljani na EŠL.

Ekonomska šola Ljubljana organizira v šolskem letu 2018 - 19 državni tekmovanji:

  • GIMNAZIJSKO TEKMOVANJE za dijake ekonomskih gimnazij in splošnih gimnazij, ki se pripravljajo na splošno maturo (v obsegu več kot 140 ur);
  • TEKMOVANJE ZA EKONOMSKE TEHNIKE za dijake srednjih ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehniških šol, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki imajo v predmetniku ekonomijo, sodobno gospodarstvo, razvoj in delovanje gospodarstva ali sorodne učne cilje in vsebine (v obsegu do 140 ur).

Obe tekmovanji sta v pisni obliki in ju organiziramo v sodelovanju z Zvezo ekonomistov Slovenije.

Prilagamo razpis tekmovanja, vsebine, obrazec za prijavo tekmovalcev in seznam matičnih šol.

Ekonomska šola Ljubljana