Ekonomska šola Ljubljana

Razpis za ponudnika šolske prehrane

Ekonomska šola Ljubljana objavlja javni razpis:

»JAVNO NAROČILO ZA PONUDNIKA ŠOLSKE PREHRANE NA EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA (evidenčno naročilo)«

Povabilo k oddaji ponudbe in vsi obrazci so v priponki tega obvestila.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do vključno 20. 6. 2022 do 12.00. javnega odpiranja ponudb ne bo. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 27. 6. 2022.

Ogled razpoložljivih prostorov bo možen 16. 6. 2022 od 9.00 do 11.00. Kontaktna oseba: Uroš Koščak, tel. 031 782 135.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Boruta Kavzarja, koordinatorja šolske prehrane po elektronski pošti: borut.kavzar@presernova.si

V Ljubljani, 10. 6. 2022

Ekonomska šola Ljubljana