Ekonomska šola Ljubljana

 

Razrednik

Nadomestni razrednik

 

 

 

1. A

Mojca Resman

Špela Avbelj

1. B

Barbara Pristov

Alenka Kresevič Skela

1. C

Breda Vidmar Mandič

Barbara Pristov

 

 

 

1. D

Ksenija Koželj

Gregor Koler

1. E

Špela Šenica

Vida Jakovina

1. F

Erika Smrekar

Marina Trampuš

 

 

 

2. A

Mojca Izgoršek Bradeško

Sergej Kapus

2. B

Katja Malus

Barbara Malej Kunaver

2. C

Špela Avbelj

Lara Drinovec

 

 

 

2. D

Suzana Andoljšek

Damjana Maček

2. E

Irena Peruš

Albina Škerbinc

2. F

Blanka Bizjak

Eva Zule

 

 

 

3. A

Tanja Nadu

Ludvik Mihelič

3. B

Barbara Upale

Damjana Maček

3. C

Saša Pušnar Dobnikar

Stanko Levičar

 

 

 

3. D

Urška Kržišnik

Lidija Movrin

3. E

Barbara Hvala Pelicon

Irena Marolt Lavrič

3. F

Simona Kralj

Dušan Razpotnik

4. A

Irena Babič Vrečar

Maja Korber

4. B

Jasna Damjan

Vida Jakovina

4. C

Filipina Velikanje

Gregor Koler

 

 

 

4. D

Jaka Delčnjak

Eva Zule

4. E

Borut Kavzar

Marko Blatnik

4. F

Davor Mandič

Breda Vidmar Mandič

4. G

Andreja Štajer

Jasna Jevšek

Ekonomska šola Ljubljana