Ekonomska šola Ljubljana
Razred Program Razredničarke/razredniki Nadomestna razredničarka/razrednik
1. A EG Tanja Nadu Alenka Kresevič Skela
1. B EG Barbara Upale Damjana Maček
1. C EG Saša Pušnar Dobnikar Erika Smrekar
1. D ET Breda Škedelj Petra Bremec
1. E ET Barbara Hvala Pelicon Špela Avbelj
1. F ET Simona Kralj Lidija Movrin
       
2. A EG Irena Babič Vrečar Barbara Čibej Žagar
2. B EG Jasna Damjan Vida Jakovina
2. C EG Hana Skok Kapitler Jana Vrančić
2. D ET Jaka Delčnjak Urška Kržišnik
2. E ET Borut Kavzar Špela Šenica
2. F ET Monika Rebernišek Tjaša Vodeb
2. G ET Andreja Štajer Špela Šenica
       
3. A EG Mojca Resman Barbara Malej Kunaver
3. B EG Jan Žitnik Stanko Levičar
3. D ET Davor Mandič Eva Zule
3. E ET Ksenija Koželj Sergej Kapus
3. F ET Barbara Pristov Jerneja Jankovič
3. G ET Breda Vidmar Mandič Davor Mandič
       
4. A EG Ludvik Mihelič Vida Jakovina
4. B EG Mojca Izgoršek Bradeško Dušan Razpotnik
4. D ET Blanka Bizjak Jasna Jevšek
4. E ET Katja Malus Filipina Velikanje
4. F ET Irena Peruš Damjana Maček

Ekonomska šola Ljubljana