Ekonomska šola Ljubljana
Razred Program Razredničarke/razredniki Nadomestna razredničarka/razrednik
1. A EG Irena Babič Vrečar Andreja Štajer
1. B EG Jasna Damjan Vida Jakovina
1. C EG Hana Kapitler Alenka Kresevič Skela
1. D ET Jaka Delčnjak Urška Kržišnik
1. E ET Borut Kavzar Ksenija Koželj
1. F ET Monika Rebernišek Tjaša Vodeb
1. G ET Breda Škedelj Aleš Centa
       
2. A EG Mojca Resman Katja Malus
2. B EG Jan Žitnik Stanko Levičar
2. D ET Albina Škerbinc Barbara Pristov
2. E  ET Ksenija Koželj Monika Rebernišek
2. F ET Barbara Malej Kunaver Nastja Kerševan
2. G ET Breda Vidmar Mandič Saša Pušnar Dobnikar
       
3. A EG Ludvik Mihelič Barbara Čibej Žagar
3. B EG Mojca Izgoršek Bradeško Dušan Razpotnik
3. D ET Blanka Bizjak Filipina Velikanje
3. E ET Katja Malus Mojca Resman
3. F ET Irena Peruš Damjana Maček
       
4. A EG Tanja Nadu Damjana Maček
4. B EG Vida Jakovina Sergej Kapus
4. D ET Barbara Pristov Jasna Jevšek
4. E ET Barbara Upale Hana Kapitler
4. F ET Saša Pušnar Dobnikar Eva Zule

Ekonomska šola Ljubljana