Ekonomska šola Ljubljana

Rezultati 2. kroga

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

  • na programu ekonomska gimnazija: 153 točk iz ocen in 139 NPZ,
  • na programu ekonomski tehnik: 141 točkiz ocen.

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico.

Obveščamo vas, da bo vpis potekal v četrtek, 30.6 od 9. do 12. ure in v petek, 1.7 od 8. do 11. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

  • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu, ki ga prevzamete na srednji šoli, kjer ste prvotno oddali prijavo in
  • Kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom/ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

Ekonomska šola Ljubljana