Ekonomska šola Ljubljana

Rezultati 2. kroga in vpis

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

  • na programu ekonomska gimnazija: 138 točk iz ocen in 29 točk iz ocen treh predmetov,
  • na programu ekonomski tehnik: 124 točk iz ocen.

Vse kandidate, ki ste oddali prijavnico k nam in bili v 2. krogu sprejeti na drugo šolo, smo obvestili, kam ste bili sprejeti. Vašo prijavnico smo skladno z vašim soglasjem poslali na šolo, kamor ste bili sprejeti v 2. krogu. Na tisti šoli dobite sklep o sprejemu. Dijaki, ki niso bili sprejeti v 2. krogu na noben program, dvignejo prijavnico v svetovalni službi Ekonomske šole Ljubljana v četrtek, 16.7. 2020 od 8.30 do 11. ure.

Vse kandidate, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), obveščamo, da bo vpis potekal po rokovniku MIZŠ v četrtek, 16.7. 2020 od 8.30 do 11. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

  • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu. Preverite v svetovalni službi šole, na katero ste se prijavili v 1. krogu, če so jo poslali na našo šolo, sicer jo prinesite osebno na vpis.
  • Kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom_ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu. Če slučajno starši na vpis v četrtek, 16.7. ne morete priti, lahko vpisne dokumente vnaprej izpolnite in podpišete in jih prinese le kandidat_ka. V tem primeru nam pišite na karmen.novak@presernova.si in vam jih bomo poslali.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

Na podlagi vpisa bomo kandidate razvrstili v oddelke. Na oglasni deski šole in na spletni strani www.presernova.si bomo 31. 8. 2020 objavili šifrirani seznam dijakov po oddelkih. Geslo je številka sklepa o sprejemu.

Ekonomska šola Ljubljana