Ekonomska šola Ljubljana

Rezultati 2. kroga in vpis

Rezultati 2. kroga in vpis

29. 6. 2021

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

  • na programu ekonomska gimnazija: 154 točk iz ocen,
  • na programu ekonomski tehnik: 152 točk iz ocen.

Vse kandidate, ki ste oddali prijavnico k nam in bili v 2. krogu sprejeti na drugo šolo, vabimo, da Vašo prijavnico prevzamete v sredo, 30.6. 2021 in 1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju oziroma jo bomo skladno z vašim soglasjem poslali na šolo, kamor ste bili sprejeti v 2. krogu. Na tisti šoli dobite sklep o sprejemu.

Dijaki, ki niso bili sprejeti v 2. krogu na noben program, dvignejo prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole v svetovalni službi Ekonomske šole Ljubljana v sredo, 30.6. 2021 in četrtek,1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

 

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico. Obveščamo vas, da bo vpis potekal po rokovniku MIZŠ v sredo, 30.6. 2021 in četrtek, 1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

  • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu. Preverite v svetovalni službi šole, na katero ste se prijavili v 1. krogu, če so jo poslali na našo šolo, sicer jo prinesite osebno na vpis.
  • Kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom_ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu. Če slučajno starši na vpis ne morete priti, lahko vpisne dokumente vnaprej izpolnite in podpišete in jih prinese le kandidat_ka.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

Na podlagi vpisa bomo kandidate razvrstili v oddelke. Na oglasni deski šole in na spletni strani www.presernova.si bomo 31. 8. 2021 objavili šifrirani seznam dijakov po oddelkih. Geslo je številka sklepa o sprejemu.

Ekonomska šola Ljubljana