Ekonomska šola Ljubljana

Seznam in elektronski naslovi profesorjev

UČITELJSKI ZBOR 

 

 

Priimek in ime

Predmet

e-pošta

1.

Andoljšek Suzana

ekonomski predmeti

suzana.andoljsek@presernova.si

2.

Avbelj Špela

biologija

spela.avbelj@presernova.si

3.

Babič Vrečar Irena

ekonomski predmeti

irena.babic-vrecar@presernova.si

4.

Bizjak Blanka

matematika

blanka.bizjak@presernova.si

5.

Blatnik Marko

ekonomski predmeti

marko.blatnik@presernova.si

6.

Bobič Martina

nemščina

martina.bobic@presernova.si

7.

Čepin Jerneja

biologija

jerneja.cepin@presernova.si

8.

Čibej Žagar Barbara

psihologija

barbara.cibej-zagar@presernova.si

9.

Damjan Jasna

angleščina

jasna.damjan@presernova.si

10.

Delčnjak Jaka

angleščina

jaka.delcnjak@presernova.si

11.

Drinovec Lara

kemija

lara.drinovec@presernova.si

12.

Flisar Danilo

športna vzgoja, pomočnik ravnateljice

danilo.flisar@presernova.si

13.

Hvala Pelicon Barbara

angleščina

barbara.hvala-pelicon@presernova.si

14.

Ivanič Demará

angleščina

demara.ivanic@presernova.si

15.

Izgoršek Bradeško Mojca

slovenščina

mojca.izgorsek-bradesko@presernova.si

16.

Jakovina Vida

sociologija

vida.jakovina@presernova.si

17.

Jankovič Jerneja

ekonomski predmeti

jerneja.jankovic@presernova.si

18.

Jevšek Jasna

ekonomski predmeti

jasna.jevsek@presernova.si

19.

Kapus Sergej

matematika

sergej.kapus@presernova.si

20.

Kavzar Borut

športna vzgoja

borut.kavzar@presernova.si

21.

Koler Gregor

nemščina

gregor.koler@presernova.si

22.

Kozar Ema

ravnateljica

ema.kozar@presernova.si

23.

Koželj Ksenija

informatika

ksenija.kozelj@presernova.si

24.

Kralj Simona

slovenščina

simona.kralj@presernova.si

25.

Kresevič Skela Alenka

italijanščina, umetnost, likovna umetnost

alenka.kresevic-skela@presernova.si

26.

Kržišnik Urška

italijanščina, ekonomski predmeti

urska.krzisnik@presernova.si

27.

Levičar Stanislav

ekonomski predmeti

stanko.levicar@presernova.si

28.

Maček Damjana

športna vzgoja

damjana.macek@presernova.si

29.

Malej Kunaver Barbara

geografija, gospod. geografija

barbara.malej-kunaver@presernova.si

30.

Malus Katja

matematika

katja.malus@presernova.si

31.

Mandič Davor

ekonomski predmeti

davor.mandic@presernova.si

32.

Manfreda Tanja

matematika

tanja.manfreda@presernova.si

33.

Mihelič Ludvik

geografija, zgodovina, ekonomska geografija

ludvik.mihelic@presernova.si

34.

Movrin Lidija

ekonomski predmeti

lidija.movrin@presernova.si

35.

Nadu Tanja

slovenščina

tanja.nadu@presernova.si

36.

Peruš Irena

ekonomski predmeti

irena.perus@presernova.si

37.

Pristov Barbara

ekonomski predmeti

barbara.pristov@presernova.si

38.

Pušnar Dobnikar Saša

španščina

sasa.pusnar-dobnikar@presernova.si

39.

Razpotnik Dušan

informatika

dusan.razpotnik@presernova.si

40.

Resman Mojca

kemija

mojca.resman@presernova.si

41.

Smrekar Erika

informatika

erika.smrekar@presernova.si

42.

Šenica Špela

športna vzgoja

spela.senica@presernova.si

43.

Škerbinc Albina

angleščina, glasba

albina.skerbinc@presernova.si

44.

Štajer Andreja

zgodovina, ekonomska zgodovina

andreja.stajer@presernova.si

45.

Trampuš Marina

ekonomski predmeti

marina.trampus@presernova.si

46.

Upale Barbara

slovenščina

barbara.upale@presernova.si

47.

Velikanje Filipina

športna vzgoja

filipina.velikanje@presernova.si

48.

Vidmar Mandič Breda

slovenščina

breda.vidmar-mandic@presernova.si

49.

Zule Eva

ekonomski predmeti

eva.zule@presernova.si

50.

Žitnik Jan

ekonomski predmeti

jan.zitnik@presernova.si

OSTALI ZAPOSLENI 

 

 

Priimek in ime

Predmet

e-pošta

1.

Colja Katja

knjižničarka

katja.colja@presernova.si

2.

Špela Žura

socialna delavka

spela.zura@presernova.si

3.

Šantl Katja

tajnica

katja.santl@presernova.si

5.

Računovodstvo

racunovodstvo@presernova.si

6.

Koščak Uroš

hišnik

uros.koscak@presernova.si

 

Ekonomska šola Ljubljana