Ekonomska šola Ljubljana

Spodnje meje za vpis v 1. letnik v 1. krogu izbirnega postopka

Objavljamo spodnje meje za vpis v 1. letnik:

Ekonomska gimnazija

Spodnja meja za vpis znaša 126 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 126 točk ali več.

Ekonomski tehnik

Spodnja meja za vpis znaša 119 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 119 točk ali več.

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal v petek, 3. 7. 2020, takrat bodo nadaljnja navodila v zvezi z 2. krogom vpisnega postopka prejeli tudi nesprejeti kandidati.

Tako bodo dijaki, ki so sprejeti v prvem krogu, po 3. 7. 2020 po navadni pošti prejeli obvestilo, sklep in dve potrdili o vpisu. (Glede vpisa vam tako ni potrebno prihajati na šolo).

Sprejetim kandidatom čestitamo!

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana