Ekonomska šola Ljubljana

31. 3. 2020 - rok za prijavo na spomladanski rok 

   (redni kandidati se prijavijo preko eAsistenta; v oktobru oddajo predprijavo, v marcu pa prijavo)

26. 5. 2020 - rok za odjavo ali predložitev spričeval   

 

PISNI IZPITI

30. 5. - angleščina

  1. 6. - slovenščina

  6. 6. - matematika

  9. 6. - nemščina

11. 6. - gospodarstvo

15. 6. - italijanščina

USTNI IZPITI + ZAGOVOR PROJEKTNE NALOGE  

13. 6. – 23. 6.

 

  7. 7. - seznanitev kandidatov z uspehom na POM

  8. 7. -  rok za prijavo na jesenski rok

Ekonomska šola Ljubljana