Ekonomska šola Ljubljana

Stanje prijav na dan 25. 4. 2022

Spoštovani starši in devetošolci!
Zahvaljujemo se vam za prijavo in izkazano zaupanje Ekonomski šoli Ljubljana!
Ravnateljica Ema Kozar in kolektiv EŠL

STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2022:

Ekonomska gimnazija

Prejeli smo 100 prijav na 84 razpisanih mest.

Ekonomski tehnik

Prejeli smo 102 prijavi na 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 25. 4. 2022 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole.

EKONOMSKA GIMNAZIJA:

ŠT. TOČK

ŠT. KANDIDATOV

MESTO

110 - 120

17

1 - 17

100 - 109

39

18 - 56

90 - 99

33

57 - 89

80 - 89

9

90 - 98

70 - 79

1

99

Manj kot 70 točk

0

 

Skupaj

99

 

Za enega od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.


EKONOMSKI TEHNIK:

ŠT. TOČK

ŠT. KANDIDATOV

MESTO

110 - 120

10

1 - 10

100 - 109

25

11 - 35

90 - 99

48

36 - 83

80 - 89

11

84 - 94

70 - 79

6

95 - 100

Manj kot 70 točk

0

 

Skupaj

100

 

Za dva od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bomo zaprosili za omejitev vpisa na programu Ekonomski tehnik in na programu Ekonomska gimnazija.

Informacije v zvezi s vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: spela.zura@presernova.si ali na telefonskih številkah: 01 200 67 35 ali 041 454 560.


STANJE PRIJAV NA DAN 8. 4. 2022:

Ekonomski tehnik:

Prejeli smo 117 prijav na 84 razpisanih mest.

Ekonomska gimnazija:

Prejeli smo 68 prijav na 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 8. 4. 2022 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole:

Ekonomski tehnik:

ŠT. TOČK

ŠT. KANDIDATOV

MESTO

110 - 120

11

1 - 11

100 - 109

26

12- 37

90 - 99

49

38 - 86

80 - 89

20

87- 106

70 - 79

9

107- 115

Manj kot 70 točk

0

 

Skupaj

115

 

 

Za dva od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

Ekonomska gimnazija:

ŠT. TOČK

ŠT. KANDIDATOV

MESTO

110 - 120

13

1 - 13

100 - 109

31

14 - 44

90 - 99

20

45 - 64

80 - 89

3

65 - 67

70 - 79

0

 

Manj kot 70 točk

0

 

Skupaj

67

 

 

Za enega od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

Aktualno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.

 

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: spela.zura@presernova.si ali na telefonski številki: 01 200 67 35.


NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV

Prijavljeni kandidati imajo možnost, da svojo prijavo prenesejo na drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Prenos prijav je možen do 25. 4 najkasneje do 14. ure.

Prenos bo potekal elektronsko. Posameznik, ki bi želel svojo prijavo prenesti na drugo šolo, mora izpolniti izjavo o prenosu prijave: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2022-2023/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf in jo skenirano pošlje na elektronski naslov naše svetovalne delavke: spela.zura@presernova.si.

Izjava mora biti podpisana s strani kandidata in staršev. Svetovalna delavka bo na podlagi izjave, posredovala prijavnico na drugo, izbrano šolo kandidata.

Kdor bi želel prijavo prenesti na našo šolo, kontaktira svetovalno službo šole, na katero je prvotno oddal prijavnico. Ta bo v njegovem imenu kandidata odjavila in prijavnico posredovala naši svetovalni službi.

Seznam svetovalnih delavcev, ki skrbijo za prenos prijav, najdete na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2022-2023/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls .

Ekonomska šola Ljubljana