Ekonomska šola Ljubljana

V okviru obveznih izbirnih vsebin ali učnega procesa v vseh letnikih enkrat letno organiziramo strokovno ekskurzijo v podjetja.

   
Hiša medu Božnar                                                 Hoteli Bernardin

  
Triglav Lab                                                             Turistica Portorož

  
Podjetje Elan                                               Podjetje Emma

Ekonomska šola Ljubljana