Ekonomska šola Ljubljana

Svetovalna služba

    Priložene datoteke
  •   
  •   
  •   


Šolska svetovalna služba je namenjena predvsem dijakom, staršem in učiteljem, ki sodelujejo v vzgojo-izobraževalnem procesu. Vključitev šolske pedagoginje ali šolske psihologinje v vzgojno-izobraževalni proces je smiselna in potrebna takrat, ko pride do kakršnihkoli težav v tem procesu, ne glede ali te težave prepoznava dijak, učitelj ali starši. S pomočjo svetovalnega razgovora skušamo osvetliti problematiko z različnih vidikov in poiskati konstruktivne načine za rešitev nastalih težav. Glede na problematiko je lahko svetovalno delo usmerjeno na dijaka (npr. kadar gre za učne težave, ki so povezane z neustreznimi učnimi navadami) ali pa k sodelovanju povabimo tudi starše in učitelje ter druge zunanje strokovnjake (npr. pri dijakih, pri katerih obstaja potreba po prilagoditvi učnega procesa). Svetovalno delo je lahko usmerjeno tudi v oddelčno skupnost kot celoto, predvsem k izboljšanju medosebnih odnosov med samimi dijaki ter med dijaki in učiteljskim zborom.

Velik del svetovalnega dela z dijaki je namenjen tudi študijski in poklicni orientaciji (posredovanje informacij o možnostih nadaljnjega izobraževanja, postopkih vpisa na fakultete, visoke strokovne šole in akademije, možnostih pridobitve štipendij …).

Uradne ure za dijake, starše in učitelje so med 8.30 in 12.00. Dijaki prihajajo na razgovor praviloma izven pouka, starši in učitelji pa se predhodno dogovorijo za termin.

Telefonska številka svetovalne službe:  01 200 67 35;

Špela Žura, mag. soc. dela 

Telefonska številka: 041 454 560

E-naslov: spela.zura@presernova.si

Ekonomska šola Ljubljana