Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje Bober 

Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja. 

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje: od 8. 11. 2021 do 19. 11. 2021, od 7.00 do 19.00.

Zadnji dan za prijavo: do ponedeljka, 15. 11. 2021

Prijava:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pW7Va-wDj0ul--WX-dI5fbxvMZG9zH1DnhHwXzH0kJNURFdXQ0dERTZZNVRXSklYQ1AxQU0wVEVTQS4u

Več informacij: prof. Ksenja Koželj  (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: https://bober.acm.si/simple/competition/solsko-2019-guest/

Tekmovanje Pišek

Tekmovanje v programiranju z delčki

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje: 10. 2. 2022

Zadnji dan za prijavo: 20. 1. 2022

Prijave: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pW7Va-wDj0ul--WX-dI5fbxvMZG9zH1DnhHwXzH0kJNUNVdFRVJNQlcwWjJPVk85S0c2OTBJOUs1Ny4u

Več informacij: prof. Ksenja Koželj  (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: http://pisek.acm.si/contents/4907-4902/

EKO KVIZ

Tema: Evropska kohezijska politika in energija

Šolsko tekmovanje: 10. 12. 2022

Regijsko tekmovanje: 10. 1. 2022

Državno tekmovanje: 17. 2. 2022

Zadnji dan za prijavo: 29. 10. 2022

Prijave in več informacij: prof. Škedelj, prof. Trampuš, prof. Bremec, prof. Pristov

Dilo en español

Tekmovanje iz španščine.

Prijavijo se lahko dijaki 3. in 4. letnikov, ki se učijo španščino. 

Šolsko tekmovanje: 15. 2. 2022

Državno tekmovanje: 9. 4. 2022

Zadnji dan za prijavo: 15. 1. 2022

Prijave in več informacij: prof. Saša Pušnar Dobnikar

Primeri nalog: http://sdus.si/

Tekmovanje učnih podjetij

Prijavijo se lahko dijaki 3. letnikov (Ekonomski tehnik)

Državno tekmovanje: 16. 2. 2022

Prijave in več informacij: mentorji učngega podjetja

Matematično tekmovanje

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov. 

Šolsko tekmovanje: 17. 3. 2022

Primeri nalog: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Default.aspx

 

Ekonomska šola Ljubljana