Ekonomska šola Ljubljana

VPIS 2020/2021

Spoštovani starši in devetošolci!

Zahvaljujemo se vam za prijavo in izkazano zaupanje Ekonomski šoli Ljubljana!

Ravnateljica Ema Kozar in kolektiv EŠL

Prenos prijav je možen do srede, 16. 6. 2020 ne glede na število prijavljenih kandidatov. Za več informacij lahko v času uradnih ur med 8.30 in 12.00 uro pokličete na 041 347 066 (svetovalna služba).

IZJAVA ZA PRENOS PRIJAVE: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/Izjava-za-prenos-prijave.pdf

Izjavo podpisano pošljite na info@presernova.si.


Stanje prijav na dan 20. 5. 2019.

Ekonomska gimnazija

Prejeli smo 82 prijav na 84 razpisanih mest.

Ekonomski tehnik

Prejeli smo 119 prijav na 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 20. 5. 2020 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Ekonomska gimnazija

od 110 – 120 točk

8

od 100 – 109 točk

29

od 90 – 99 točk

24

od 80 – 89 točk

14

Od 70 – 79 točk

4

manj od 70 točk

2

skupaj

81

 

Za enega od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

Ekonomski tehnik

od 110 – 120 točk

7

od 100 – 109 točk

17

od 90 – 99 točk

24

od 80 – 89 točk

36

od 70 – 79 točk

20

manj od 70 točk

12

skupaj

116

 

Za tri od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

V primeru, da se število prijavljenih do 16. 6. 2020 ne bo bistveno spremenilo, bomo zaprosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za omejitev vpisa na programu Ekonomski tehnik.

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan. Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki: 01 200 67 35 ali 041 347 066.

 

Ekonomska šola Ljubljana