Ekonomska šola Ljubljana

Vpis 2021/2022 - stanje prijav

Spoštovani starši in devetošolci!

Zahvaljujemo se vam za prijavo in izkazano zaupanje Ekonomski šoli Ljubljana!

Ravnateljica Ema Kozar in kolektiv EŠL

Prenos prijav je možen do četrtka, 22. 4. 2021 ne glede na število prijavljenih kandidatov. Za več informacij lahko v času uradnih ur med 8.30 in 12.00 uro pokličete na: 01 200 67 35 ali 041 347 066 (svetovalna služba).

Stanje prijav na dan 8. 4. 2021:

Ekonomska gimnazija

Prejeli smo 120 prijav na 84 razpisanih mest.

Ekonomski tehnik

Prejeli smo 111 prijav na 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 8. 4. 2021 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole:

Ekonomska gimnazija

od 110 – 120 točk

19

od 100 – 109 točk

38

od 90 – 99 točk

39

od 80 – 89 točk

18

Od 70 – 79 točk

2

manj od 70 točk

2

skupaj

118

 

Za dva od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

Ekonomski tehnik

od 110 – 120 točk

6

od 100 – 109 točk

19

od 90 – 99 točk

35

od 80 – 89 točk

26

od 70 – 79 točk

17

manj od 70 točk

7

skupaj

110

 

Za enega od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

V primeru, da se število prijavljenih do 22. 4. 2021 ne bo bistveno spremenilo, bomo zaprosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za omejitev vpisa na programu Ekonomski tehnik in na programu Ekonomska gimnazija.

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod vpis v srednje šole in stanje na današnji dan. Informacije v zvezi s vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: karmen.novak@presernova.si ali na telefonskih številkah: 01 200 67 35 ali 041 347 066, od ponedeljka, 12. 4. 2021, dalje.


NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV

Prijavljeni kandidati imajo možnost, da svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. Prenos prijave je možen do 22. 4. 2021 do 14.ure.  

Zaradi epidemije bo letos prenos prijav potekal elektronsko. Posameznik, ki bi želeli svojo prijavo prenesti na drugo šolo, morate izpolniti izjavo o prenosu prijave: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2021-2022/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf in jo skenirano poslati na elektronski naslov naše svetovalne delavke: karmen.novak@presernova.si. Izjava mora biti podpisana s strani kandidata in staršev.  

Svetovalna delavka bo na podlagi izjave, posredovala prijavnico na drugo, izbrano šolo kandidata.  

Kdor bi želel prijavo prenesti na našo šolo, kontaktira svetovalno službo šole, na katero je prvotno oddal prijavnico. Ta bo v njegovem imenu kandidata odjavila in prijavnico posredovala naši svetovalni službi.  

Seznam svetovalnih delavcev, ki skrbijo za prenos prijav, najdete na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2021-2022/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls

Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana