Ekonomska šola Ljubljana

Rezultati 2. kroga in vpis

29. 6. 2021

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

 • na programu ekonomska gimnazija: 154 točk iz ocen,
 • na programu ekonomski tehnik: 152 točk iz ocen.

Vse kandidate, ki ste oddali prijavnico k nam in bili v 2. krogu sprejeti na drugo šolo, vabimo, da Vašo prijavnico prevzamete v sredo, 30.6. 2021 in 1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju oziroma jo bomo skladno z vašim soglasjem poslali na šolo, kamor ste bili sprejeti v 2. krogu. Na tisti šoli dobite sklep o sprejemu.

Dijaki, ki niso bili sprejeti v 2. krogu na noben program, dvignejo prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole v svetovalni službi Ekonomske šole Ljubljana v sredo, 30.6. 2021 in četrtek,1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

 

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico. Obveščamo vas, da bo vpis potekal po rokovniku MIZŠ v sredo, 30.6. 2021 in četrtek, 1.7. 2021 od 8.30 do 14. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

 • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu. Preverite v svetovalni službi šole, na katero ste se prijavili v 1. krogu, če so jo poslali na našo šolo, sicer jo prinesite osebno na vpis.
 • Kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom_ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu. Če slučajno starši na vpis ne morete priti, lahko vpisne dokumente vnaprej izpolnite in podpišete in jih prinese le kandidat_ka.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

Na podlagi vpisa bomo kandidate razvrstili v oddelke. Na oglasni deski šole in na spletni strani www.presernova.si bomo 31. 8. 2021 objavili šifrirani seznam dijakov po oddelkih. Geslo je številka sklepa o sprejemu.


Informacije o vpisu

Spodnja meja  v 1. krogu izbirnega postopka za sprejem v šolskem letu 2021/2022 na Ekonomski šoli Ljubljana znaša:

 • za program EKONOMSKA GIMNAZIJA: 142 točk in 33 točk iz treh predmetov. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 142 točk in 33 točk iz treh predmetov ali več. Za drugi krog je na voljo 6 mest.
 • za program EKONOMSKI TEHNIK: 124 točk in 29 točk iz treh predmetov. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 124 točk in 29 točk iz treh predmetov ali več. Za drugi krog je na voljo 5 mest.


Kandidati, 
sprejeti v 1. krogu, boste po pošti na dom prejeli obvestilo, sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu. Vpis bomo opravili na osnovi dokumentov, ki ste nam jih posredovali, in vam na šoli ni potrebno ničesar več urejati.
 

Nesprejeti kandidati boste vključeni v 2. krog izbirnega postopka. Po pošti boste na dom prejeli sklep in tabelo za rangiranje izbranih srednjih šol s prostimi vpisnimi mesti in povezavo do seznama šol, ki imajo za posamezne programe še prosta mesta za 2. krog.

Tabelo z rangi šol (in soglasje) nam je potrebno prinesti osebno v torek, 22. 6. 2021 od 8.30 do 13.30 v svetovalno službo Ekonomske šole Ljubljana (psihologinji Karmen Novak).

O tem, kam boste izbrani, bo šola prejela obvestilo 29. 6.2021 in takrat vam bomo poslali po navadni pošti obvestilo in sklep o sprejemu. Naslednji dan, torej v sredo, 30. 6. 2021 do 14. ure po rokovniku ministrstva poteka vpisa v 2. krog, kar pomeni, da pridete na našo šolo in prevzamete prijavnico ter jo odnesete na šolo, kamor ste bili sprejeti v 2. krogu. To storite od 8.30 dalje v svetovalni službi naše šole, najkasneje pa morate biti na vaši šoli, kamor ste bili sprejeti, do 14. ure. Do takrat poteka vpis.

V kolikor ne morete priti 30.6. 2021 osebno, nam 22.6. 2021 prinesite tudi izpolnjeno soglasje, da bo šola 30. 6. 2021 vašo prijavnico poslala na šolo, na katero boste izbrani v 2. krogu izbirnega postopka.

 
Seznam šol, ki imajo Prosta mesta za 2. krog izbirnega postopka in šifre (rangi) –informativno

Navodila za 2. krog izbirnega postopka 

Tabela za rangiranje šol z navodili za izpolnjevanje 

Soglasje glede posredovanja prijavnice na šolo, v kateri bo kandidat_ka sprejet-a v 2. krogu

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 01 200 67 35.


Predhodna obvestila:

Aktualne podatke o številu vpisanih in druge informacije si lahko ogledate tudi tule >>

Splošne informacije:

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani.

Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali karmen.novak@presernova.si, spela.zura@presernova.si.

Kakšni so vpisni pogoji?

V lanskem šolskem letu je naša šola prvič imela omejitev vpisa na obeh programih. Omejitev vpisa je drugačna vsako leto in je odvisna od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha. Lanska omejitev je znašala 126 točk na ekonomski gimnaziji in 119 na programu ekonomskega tehnika. Skupno lahko zbereš do 175 točk.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Kdaj in kako se vpišem?

Prijavnico lahko v prvem roku, oddaš najkasneje do 2.4.2021. Do 8.4 boš izvedel/a koliko devetošolcev se je prijavilo na posamezni program. Če se bo na programa prijavilo več učencev, kot je vpisnih mest, bo 21.5 objavljena morebitna omejitev vpisa. Med 16. in 21. 6 bo potekal vpis za sprejete v prvem krogu.

Če rabiš še kakšno informacijo ali usmeritev, se lahko obrneš na našo svetovalno delavko.

Pogosta vprašanja

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo.

Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju. Športniki so na naši šoli dobrodošli in profesorji jih na svoji poti podpiramo.

Katere jezike lahko izberem in se učim na Ekonomski šoli Ljubljana?

Izbereš lahko med italijanščino, španščino in nemščino. Na šoli imamo tudi tujega profesorja- native speaker-ja, kar je dodana vrednost.

Kako je s prehrano na EŠL?

Hrano nam dostavlja K-norma. Malice so skrbno pripravljene za vsakega dijaka posebej, kjer lahko vnaprej izbira med 10-timi različnimi meniji, med njimi 4 toplimi in 6 hladnih, prav tako so na voljo dietni meniji. Dodatno možnost za nakup malice ali prigrizka imajo dijaki v šolskem bistroju, ki ponuja hrano, pijačo in kavo.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije? 

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije. 

Kako pri vas izgleda pouk informatike? 

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje. 

 Kako povezujete pouk s prakso? 

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd. 

Katere izbirne predmete lahko izberem na splošni maturi? Lahko opravljam maturo iz predmeta, ki ga na vaši šoli ne izvajate?

Na šoli izvajamo priprave na maturo iz izbirnih predmetov, na katere se prijavi dovolj dijakov. V zadnjih letih smo izvajali priprave iz naslednjih predmetov: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika, španščina, nemščina, italijanščina.

Če dijak izbere predmet, ki ga na naši šoli ne izvajamo (ruščina, kemija, umetnostna zgodovina,...), se dogovorimo z eno od bližnjih gimnazij, da obiskuje priprave pri njih.

Ali lahko na programu ekonomski tehnik ob poklicni maturi na vaši šoli opravljam tudi 5.predmet (dodatni predmet na splošni maturi)?

Lahko. To je ena od prednosti naše šole, saj izvajamo tako poklicno kot splošno maturo. Ekonomski tehniki lahko tako poleg poklicne mature kar na naši šoli opravljajo dodatni maturitetni predmet, ki jim omogoča vpis na precej univerzitetnih programov.

 Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju? 

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…). 

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana? 

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero. 
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji. 
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini. 
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente. 
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo. 
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije. 
 • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Dodatne informacije o šoli lahko najdete v brošuri PROMOCIJSKEM KOTIČKU

Informacije za osnovnošolce

Informacije za starše

Ekonomska šola Ljubljana