Ekonomska šola Ljubljana

Informacije o vpisu

Aktualne podatke o številu vpisanih in druge informacije si lahko ogledate tudi tule >>

 

Splošne informacije:

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani.

Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali karmen.novak@presernova.si, spela.zura@presernova.si.

Kakšni so vpisni pogoji?

V lanskem šolskem letu je naša šola prvič imela omejitev vpisa na obeh programih. Omejitev vpisa je drugačna vsako leto in je odvisna od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha. Lanska omejitev je znašala 126 točk na ekonomski gimnaziji in 119 na programu ekonomskega tehnika. Skupno lahko zbereš do 175 točk.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Kdaj in kako se vpišem?

Prijavnico lahko v prvem roku, oddaš najkasneje do 2.4.2021. Do 8.4 boš izvedel/a koliko devetošolcev se je prijavilo na posamezni program. Če se bo na programa prijavilo več učencev, kot je vpisnih mest, bo 21.5 objavljena morebitna omejitev vpisa. Med 16. in 21. 6 bo potekal vpis za sprejete v prvem krogu.

Če rabiš še kakšno informacijo ali usmeritev, se lahko obrneš na našo svetovalno delavko.

Pogosta vprašanja

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo.

Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju. Športniki so na naši šoli dobrodošli in profesorji jih na svoji poti podpiramo.

Katere jezike lahko izberem in se učim na Ekonomski šoli Ljubljana?

Izbereš lahko med italijanščino, španščino in nemščino. Na šoli imamo tudi tujega profesorja- native speaker-ja, kar je dodana vrednost.

Kako je s prehrano na EŠL?

Hrano nam dostavlja K-norma. Malice so skrbno pripravljene za vsakega dijaka posebej, kjer lahko vnaprej izbira med 10-timi različnimi meniji, med njimi 4 toplimi in 6 hladnih, prav tako so na voljo dietni meniji. Dodatno možnost za nakup malice ali prigrizka imajo dijaki v šolskem bistroju, ki ponuja hrano, pijačo in kavo.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije? 

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije. 

Kako pri vas izgleda pouk informatike? 

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje. 

 Kako povezujete pouk s prakso? 

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd. 

Katere izbirne predmete lahko izberem na splošni maturi? Lahko opravljam maturo iz predmeta, ki ga na vaši šoli ne izvajate?

Na šoli izvajamo priprave na maturo iz izbirnih predmetov, na katere se prijavi dovolj dijakov. V zadnjih letih smo izvajali priprave iz naslednjih predmetov: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika, španščina, nemščina, italijanščina.

Če dijak izbere predmet, ki ga na naši šoli ne izvajamo (ruščina, kemija, umetnostna zgodovina,...), se dogovorimo z eno od bližnjih gimnazij, da obiskuje priprave pri njih.

Ali lahko na programu ekonomski tehnik ob poklicni maturi na vaši šoli opravljam tudi 5.predmet (dodatni predmet na splošni maturi)?

Lahko. To je ena od prednosti naše šole, saj izvajamo tako poklicno kot splošno maturo. Ekonomski tehniki lahko tako poleg poklicne mature kar na naši šoli opravljajo dodatni maturitetni predmet, ki jim omogoča vpis na precej univerzitetnih programov.

 Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju? 

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…). 

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana? 

  • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero. 
  • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
  • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji. 
  • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini. 
  • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente. 
  • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo. 
  • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije. 
  • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Dodatne informacije o šoli lahko najdete v brošuri PROMOCIJSKEM KOTIČKU

Informacije za osnovnošolce

Informacije za starše

Ekonomska šola Ljubljana