Ekonomska šola Ljubljana

Rezultati 2. kroga >>

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

 • na programu ekonomska gimnazija: 153 točk iz ocen in 139 NPZ,
 • na programu ekonomski tehnik: 141 točkiz ocen.

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico.

Obveščamo vas, da bo vpis potekal v četrtek, 30.6 od 9. do 12. ure in v petek, 1.7 od 8. do 11. ure v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Za vpis potrebujemo:

 • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu, ki ga prevzamete na srednji šoli, kjer ste prvotno oddali prijavo in
 • Kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom/ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.


Informacije o spodnji meji za 1. krog izbirnega postopka v šolskem letu 2022/2023 >>

Spodnja meja  v 1. krogu izbirnega postopka za sprejem v šolskem letu 2022/2023 na Ekonomski šoli Ljubljana znaša:

 • za program EKONOMSKA GIMNAZIJA: 141 točk in 119 točk iz

NPZ-ja. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 141 točk, 119 točk iz NPZ-ja ali več. Za drugi krog je na voljo 9 mest.

 • za program EKONOMSKI TEHNIK: 132 točk. Sprejeti so kandidati, katerih seštevek zaključenih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 132 točk ali več. Za drugi krog je na voljo 8 mest.

 

Nesprejeti kandidati boste vključeni v 2. krog izbirnega postopka.  Tabelo z rangi šol nam je potrebno prinesti osebno v četrtek, 23. 6. 2022 od 8:00-9:30 (EG) in 12:00-14:00 (ET) v svetovalno službo Ekonomske šole Ljubljana

O tem, kam boste izbrani, bo šola prejela obvestilo 30. 6.2022. Naslednji dan, torej v petek, 1. 7. 2022 do 14. ure po rokovniku ministrstva poteka vpisa v 2. krog, kar pomeni, da prijavnico odnesete na šolo, kamor ste bili sprejeti v 2. krogu.

Kandidati, ki bodo k nam sprejeti v 2. krogu prinesejo prijavnico in kopije spričeval v petek, 1. 7. od 8. do 11. ure. Na vpis pridete skupaj s starši.

 

Navodila za 2. krog izbirnega postopka 

Tabela za rangiranje šol z navodili za izpolnjevanje 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 01 200 67 35.


Omejitev vpisa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom dne 23. 5. 2022 določilo, da bo glede na število prijavljenih, vpis v 1. letnik v šolsko leto 2022/2023 na obeh programih omejen.

V 1. krogu bomo zasedli 90 % prostih mest. Skladno z rokovnikom MIZŠ bo vpis potekal od 16. 6 do 21. 6. 2022. Vse podrobnosti glede izvedbe 1. kroga izbirnega postopka ste prijavljeni kandidati dobili po pošti.


Informacije o stanju prijav na dan 25. 4. 2022 se nahajajo tule >>

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani.

Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 01 200 67 35, mobitel: 041 454 560 ali spela.zura@presernova.si.

Kakšni so vpisni pogoji?

Zadnji dve leti je imela naša šola omejitev vpisa na obeh programih. Omejitev vpisa je drugačna vsako leto in je odvisna od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha. Lanska omejitev je v programu ekonomski tehnik znašala 124 točk v prvem krogu in 152 točk v drugem krogu, v programu ekonomska gimnazija pa 142 točk v prvem krogu in v drugem krogu 156 točk. 

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Kdaj in kako se vpišem?

Prijavnico lahko v prvem roku, oddaš najkasneje do 4. 4. 2022. Do 8. 4. boš izvedel/a koliko devetošolcev se je prijavilo na posamezni program. Če se bo na programa prijavilo več učencev, kot je vpisnih mest, bo 27. 5. objavljena morebitna omejitev vpisa. Med 16. in 21. 6. bo potekal vpis za sprejete v prvem krogu.

Če rabiš še kakšno informacijo ali usmeritev, se lahko obrneš na našo svetovalno delavko.

Pogosta vprašanja

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo.

Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju. Športniki so na naši šoli dobrodošli in profesorji jih na svoji poti podpiramo.

Katere jezike lahko izberem in se učim na Ekonomski šoli Ljubljana?

Izbereš lahko med italijanščino, španščino in nemščino. Na šoli imamo tudi tujega profesorja- native speaker-ja, kar je dodana vrednost.

Kako je s prehrano na EŠL?

Hrano nam dostavlja K-norma. Malice so skrbno pripravljene za vsakega dijaka posebej, kjer lahko vnaprej izbira med 10-timi različnimi meniji, med njimi 4 toplimi in 6 hladnih, prav tako so na voljo dietni meniji. Dodatno možnost za nakup malice ali prigrizka imajo dijaki v šolskem bistroju, ki ponuja hrano, pijačo in kavo.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije? 

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije. 

Kako pri vas izgleda pouk informatike? 

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje. 

 Kako povezujete pouk s prakso? 

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd. 

Katere izbirne predmete lahko izberem na splošni maturi? Lahko opravljam maturo iz predmeta, ki ga na vaši šoli ne izvajate?

Na šoli izvajamo priprave na maturo iz izbirnih predmetov, na katere se prijavi dovolj dijakov. V zadnjih letih smo izvajali priprave iz naslednjih predmetov: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika, španščina, nemščina, italijanščina.

Če dijak izbere predmet, ki ga na naši šoli ne izvajamo (ruščina, kemija, umetnostna zgodovina,...), se dogovorimo z eno od bližnjih gimnazij, da obiskuje priprave pri njih.

Ali lahko na programu ekonomski tehnik ob poklicni maturi na vaši šoli opravljam tudi 5.predmet (dodatni predmet na splošni maturi)?

Lahko. To je ena od prednosti naše šole, saj izvajamo tako poklicno kot splošno maturo. Ekonomski tehniki lahko tako poleg poklicne mature kar na naši šoli opravljajo dodatni maturitetni predmet, ki jim omogoča vpis na precej univerzitetnih programov.

 Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju? 

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…). 

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana? 

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero. 
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji. 
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini. 
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente. 
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo. 
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije. 
 • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Dodatne informacije o šoli lahko najdete v brošuri PROMOCIJSKEM KOTIČKU

Informacije za osnovnošolce

Informacije za starše


Informacije o stanju prijav na dan 8. 4. 2022 ter navodila za prenos prijav se nahajajo tule >>

Ekonomska šola Ljubljana