Vpis 2023/2024

Spoštovani starši in devetošolci!

Zahvaljujemo se vam za prijavo in izkazano zaupanje Ekonomski šoli Ljubljana!

Ravnateljica Ema Kozar in kolektiv EŠL

REZULTATI 2. KROGA

Obveščamo vas, da je bila spodnja meja v 2. krogu:

na programu ekonomska gimnazija: 153 točk,
na programu ekonomski tehnik: 150 točk.

Vsem kandidatom, ki ste bili na Ekonomsko šolo Ljubljana sprejeti v 2. krogu (program ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik), čestitamo in izrekamo dobrodošlico.

Obveščamo vas, da bo vpis potekal v petek, 30. 6. 2023 v svetovalni službi šole v 1. nadstropju.

Sprejeti na program ekonomske gimnazije se na vpis oglasite od 9. do 10. ure, sprejeti na program ekonomskega tehnika pa od 10. do 11. ure.

Za vpis potrebujemo:

 • obrazec Prijava za vpis v začetni letnik SŠ – izvod, ki ste ga oddali v 1. krogu, ki ga prevzamete na srednji šoli, kjer ste prvotno oddali prijavo in
 • kopije spričeval 7., 8. in 9. razred.

Ker je potrebno podpisati vpisne dokumente, naj s kandidatom/ko na vpis pridejo tudi starši. Vpisne dokumente dobite na šoli ob vpisu.

Ob vpisu boste dobili sklep o sprejemu in dve potrdili o vpisu.

INFORMACIJE O SPODNJI MEJI ZA 1. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Spodnja meja v 1. krogu izbirnega postopka za sprejem v šolskem letu 2023/24 na Ekonomski šoli Ljubljana znaša:

 • za program EKONOMSKA GIMNAZIJA: 155 točk.

Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 155 točk ali več. V 1. krogu smo sprejeli 83 kandidatov. Za 2. krog so na voljo 4 mesta.

 • za program EKONOMSKI TEHNIK: 144 točk.

Sprejeti so kandidati, katerih seštevek točk zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda znaša 144 točk ali več. V 1. krogu smo sprejeli 82 kandidatov. Za 2. krog je na voljo 5 mest.

Vpisni postopek bo potekal po razporedu, ki ste ga dobili po pošti. Vsi kandidati (sprejeti in nesprejeti) se na šoli oglasite v terminu, ki ste ga prejeli po pošti 27. 5. 2023.

Nesprejeti kandidati boste vključeni v 2. krog izbirnega postopka. Vsa navodila boste dobili na šoli v sklopu vpisnega postopka.

STANJE PRIJAV NA DAN 25. 4. 2023

Ekonomski tehnik

Prejeli smo 135 prijav za 84 razpisanih mest.

Ekonomska gimnazija

Prejeli smo 102 prijavi za 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 25. 4. 2023 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole:

EKONOMSKI TEHNIK:

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120-11551-5
114-110116-16
109-1052917-45
104-1003346-78
99-953679-114
94-9013115-127
Manj kot 90 točk8128-135
Skupaj135

EKONOMSKA GIMNAZIJA:

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120-115221-22
114-1103723-59
109-1052860-87
104-100988-96
99-90697-102
Skupaj102

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bomo zaprosili za omejitev vpisa na programu EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKA GIMNAZIJA.

Vsi prijavljeni kandidati bodo do 29. 5. 2023 po pošti prejeli vsa navodila vezana na vpis.

V prvem krogu izbirnega postopka bomo na obeh programih zasedli 90 % prostih mest (od 84 razpisanih). Na dan 16. 6. 2023 bo na spletni strani objavljena spodnja meja za vpis v 1. krogu izbirnega postopka.

Vpis bo po rokovniku potekal od 16. 6 do 21. 6. 2023.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti spela.zura@presernova.si in gabriela.lukman@presernova.si ali na telefonski številki 01 200 67 35.

STANJE PRIJAV NA DAN 7. 4. 2023

Ekonomski tehnik

Prejeli smo 132 prijav za 84 razpisanih mest.

Ekonomska gimnazija

Prejeli smo 164 prijav za 84 razpisanih mest.

Stanje prijav na dan 7. 4. 2022 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole:

EKONOMSKI TEHNIK:

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120-11551-5
114-11086-13
109-1051914-32
104-1002233-54
99-906255-116
Manj kot 90 točk16117-131
Skupaj132

Za enega od kandidatov še nimamo dokončnih informacij o doseženih točkah.

Ob upoštevanju ocen iz 7. in 8. razreda se spodnja meja za 1. krog nahaja v intervalu 90–99 točk.

EKONOMSKA GIMNAZIJA:

Število točkŠtevilo kandidatovMesto
120-115211-21
114-1103722-58
109-1054759-105
104-10035106-140
99-9023141-163
Manj kot 90 točk1164
Skupaj164

Ob upoštevanju ocen iz 7. in 8. razreda se spodnja meja za 1. krog nahaja v intervalu 105–109 točk.

Aktualno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod rubriko Vpis v srednje šole in stanje na današnji dan.

V prvem krogu izbirnega postopka bomo na obeh programih zasedli 90 % prostih mest (od 84 razpisanih). Na dan 16. 6. 2023 bo na spletni strani objavljena spodnja meja za vpis v 1. krogu izbirnega postopka.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti spela.zura@presernova.si in gabriela.lukman@presernova.si ali na telefonski številki 01 200 67 35.

NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV

Prijavljeni kandidati imajo možnost, da svojo prijavo prenesejo na drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo.

Prenos prijav je možen do 24. 4. 2023, najkasneje do 14. ure.

Prenos bo potekal elektronsko. Posameznik, ki bi želel svojo prijavo prenesti na drugo šolo, mora izpolniti izjavo o prenosu prijave: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2023-2024/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf

Skenirano pošlje na elektronski naslov naše svetovalne delavke: spela.zura@presernova.si in gabriela.lukman@presernova.si

Izjavo morajo podpisati tako kandidat kot starši. Svetovalna delavka bo na podlagi izjave posredovala prijavnico na drugo, izbrano šolo kandidata.

Kdor bi želel prijavo prenesti na našo šolo, kontaktira svetovalno službo šole, na katero je prvotno oddal prijavnico. Ta bo v njegovem imenu kandidata odjavila in prijavnico posredovala naši svetovalni službi.

Seznam svetovalnih delavcev, ki skrbijo za prenos prijav, najdete na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2023-2024/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls

Stanje po prenosu prijav bo objavljeno 25. 4. 2023.

Vpis 2023/2024

V šolskem letu 2023/24 razpisujemo:

 • 84 prostih mest na programu EKONOMSKI TEHNIK in
 • 84 prostih mest na programu EKONOMSKA GIMNAZIJA.

Vabimo vas, da se nam 20. in 21. 1. 2023 pridružite na sejmu INFORMATIVA ter 17. in 18. 2. 2023 na INFORMATIVNEM DNEVU.

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani.

Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 01 200 67 35, mobitel: 041 454 560 ali spela.zura@presernova.si.

Kakšni so vpisni pogoji?

Zadnja tri leta je imela naša šola omejitev vpisa na obeh programih. Omejitev vpisa je vsako leto drugačna in je odvisna od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha. Lanska omejitev je v programu ekonomski tehnik znašala 132 točk v prvem krogu in 141 točk v drugem krogu, v programu ekonomska gimnazija pa 141 točk v prvem krogu in v drugem krogu 153 točk.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamezen program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Kdaj in kako se vpišem?

Prijavnico lahko v prvem roku oddaš najkasneje do 3. 4. 2023. Do 7. 4. boš izvedel/a, koliko devetošolcev se je prijavilo na posamezni program. Med 16. in 21. 6. bo potekal vpis za sprejete v prvem krogu. Takrat bo tudi znana morebitna omejitev.

Če potrebuješ še kakšno informacijo ali usmeritev, se lahko obrneš na našo svetovalno delavko.

Pogosta vprašanja

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija predmeta ekonomija in podjetništvo.

Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju. Športniki so na naši šoli dobrodošli in profesorji jih na svoji poti podpiramo.

Katere jezike lahko izberem in se učim na Ekonomski šoli Ljubljana?

Izbiraš lahko med italijanščino, španščino in nemščino. Na šoli imamo tudi tujega profesorja- native speaker-ja, kar je dodana vrednost.

Kako je s prehrano na EŠL?

Hrano nam dostavlja K-norma. Malice so skrbno pripravljene za vsakega dijaka posebej, kjer lahko vnaprej izbira med 10-timi različnimi meniji, med njimi 4 toplimi in 6 hladnimi, prav tako so na voljo dietni meniji. Dodatno možnost za nakup malice ali prigrizka imajo dijaki v šolskem bistroju, ki ponuja hrano, pijačo in kavo.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Katere izbirne predmete lahko izberem na splošni maturi? Lahko opravljam maturo iz predmeta, ki ga na vaši šoli ne izvajate?

Na šoli izvajamo priprave na maturo iz izbirnih predmetov, na katere se prijavi dovolj dijakov. V zadnjih letih smo izvajali priprave iz naslednjih predmetov: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika, španščina, nemščina, italijanščina.

Če dijak izbere predmet, ki ga na naši šoli ne izvajamo (ruščina, kemija, umetnostna zgodovina,…), se dogovorimo z eno od bližnjih gimnazij, da obiskuje priprave pri njih.

Ali lahko na programu ekonomski tehnik ob poklicni maturi na vaši šoli opravljam tudi 5.predmet (dodatni predmet na splošni maturi)?

Lahko. To je ena od prednosti naše šole, saj izvajamo tako poklicno kot splošno maturo. Ekonomski tehniki lahko tako poleg poklicne mature kar na naši šoli opravljajo dodatni maturitetni predmet, ki jim omogoča vpis na precej univerzitetnih programov.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
 • Ker je naša lokacija v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Dodatne informacije o šoli lahko najdete v brošuri v PROMOCIJSKEM KOTIČKU.

Informacije za osnovnošolce

Informacije za starše

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi po elektronski pošti: spela.zura@presernova.si ali na telefonski številki: 01 200 67 35.