Ekonomska šola Ljubljana

Vpis v 1. letnik 2020/21 - nov rokovnik

Spoštovani starši, dragi devetošolci!

Obveščamo vas, da je znan nov rokovnik o vpisu v 1. letnik.

Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole za šol. leto 2020/21 je potrebno oddati do 11. 5. 2020. Prijavnica je na voljo na spletni strani eUprave:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

ali na tej povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

Prijavnico natisnite, jo izpolnite, podpišite kandidat in starši ter jo pošljite priporočeno na naslov:

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Prešernova c. 6

1000 Ljubljana

 

Prijavnico lahko pošljete skenirano (fotografirano) po e-pošti na naslov ema.kozar@presernova.si

Na Prijavi za vpis ni potreben podpis in žig ravnateljice oz. ravnatelja osnovne šole.

Tisti kandidati, ki ste prijavnico že oddali, nove prijavnice ni potrebno ponovno pošiljati - kandidati oddate samo eno prijavo za vpis.

 

Pomembni datumi za vpis:

do 11. 5. 2020: Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šol. leto 2020/2021

20. 5. 2020 (do 16. ure): Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

do 16. 6. 2020 (do 14. ure): Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ

do 24. 6. 2020: Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa

do 26. 6. 2020 (do 16. ure): Javna objava morebitne omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ)

30. 6. – 6. 7. 2020: Vpis

do 16. 7. 2020 (do 13. ure): Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

                         (do 16. ure): Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 31. 8. 2020: Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

Z lepimi pozdravi!

Karmen Novak, svetovalna delavka in Ema Kozar, ravnateljica

Ekonomska šola Ljubljana