Ekonomska šola Ljubljana

Zbiranje ponudb

Zbiranje ponudb za vzdrževanje in skrb za nemoteno delovanje IKT opreme. Izbrani izvajalec bo skrbel za:

  • sistemsko vzdrževanje računalnikov (65) v vseh (4) računalniških učilnicah ter nemoteno delovanje lokalnih računalniških mrež,
  • sistemsko vzdrževanje drugih računalnikov v učilnicah in zbornici (31),
  • sistemsko vzdrževanje administrativnih računalnikov (7),
  • vzdrževanje in čiščenje projektorjev in zamenjava žarnic,
  • vzdrževanje računalniškega omrežja (pedagoškega, administrativnega, WI-FI in Eduroam),
  • internetni dostop šole,
  • zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje eAsistenta na računalnikih v učilnicah in na tablicah,
  • komunikacijo z Arnesom pri reševanju težav na omrežju in/ali uporabnikov,
  • svetovanje pri nabavi nove opreme.

Ponudbe oddajte v osmih dneh od objave na spletni strani.

Ljubljana, 31. 8. 2018

Ekonomska šola Ljubljana