Matura 2023: bralni vikend

Za nami je prvi bralni vikend v tem šolskem letu. Prepustili smo se profesoricam slovenščine in njihovemu zapeljevanju v branje maturitetnih dram. Pridružili smo se ženskam na odru sveta, ki so nas povedle v Gogo. Razmišljali smo o različnih podobah in vlogah ženske in njeni  (ne)moči. Kljub zahtevni in kompleksni temi smo z interpretativnim branjem, s poustvarjalnimi nalogami in kritičnimi premisleki soustvarili sproščeno in konstruktivno  vzdušje, ki nam je olajšalo razumevanje Grumove drame.