Družbeno odgovoren delodajalec

Na Ekonomski šoli Ljubljana smo uspešno pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut. Družbena odgovornost je eno ključnih orodij za dosego trajnostnega razvoja, ki prinese šoli številne koristi na različnih področjih. Pri svojem delovanju bomo odgovorno spremljali vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, upoštevali pričakovane deležnike in delovali bomo v skladu z veljavno zakonodajo.

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec (CDOD) je prvi, na mednarodnem standardu za družbeno odgovornost ISO 26000 temelječ certifikat v slovenskem prostoru, ki celostno naslavlja področje družbene odgovornosti, s poudarkom na odnosu do zaposlenih. Osredotoča se na štiri področja:

  • celostno naslavljanje družbene odgovornosti,
  • usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja,
  • medgeneracijsko sodelovanje in
  • pomen varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti. Naš cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v šoli, v odnosu do zaposlenih, delovati želimo transparentno v skladu z etičnimi standardi, ki prispevajo k boljšemu zdravju in blagostanju v družbi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova Ekonomska šola Ljubljana