NEON – Varni brez nasilja

Celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja. Načrtovana so usposabljanja in delavnice za dijake.