Sem »IN«, zdravo »ŽIVIM«!

Projekt Fakultete za šport in Mestne občine Ljubljana, program za izboljšanje navad povezanih z zdravjem, v katerem sodelujemo skupaj z Gimnazijo Bežigrad, Gimnazijo Vič, Gimnazijo Moste in Gimnazijo Ledina.

Sem »IN«, zdravo »ŽIVIM«! - zdravozivim - Ekonomska šola Ljubljana