Izobraževanje odraslih

V šoli izvajamo tudi izredno izobraževanje (IZI) v programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Izobraževanje je organizirano v obliki predavanj in konzultacij. Poteka v manjših skupinah, precej je tudi individualnega pristopa. Predavanja so popoldan od 16. do 20. ure. Pričnejo se v oktobru in trajajo do junija. Potekajo tako, da slušatelji v določenem obdobju običajno obiskujejo dva predmeta, po končanih predavanjih sledi izpit. V izrednem izobraževanju predavajo večinoma profesorji naše šole. V primeru zaprtja šol zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov bo organiziran pouk na daljavo v spletnem okolju MS Teams.

Priložene datoteke

Vpisni list

Zloženka

Izobraževanje po tem sistemu je primerno za zaposlene in brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, težje zaposljive zaradi pomanjkljive ali nedokončane izobrazbe in vse tiste, ki jim redni pouk predstavlja tolikšen stres, da ga ne zmorejo obvladati.

Vse podrobnosti o vpisu, pogojih in načinu dela, plačilu in organizaciji izobraževanja lahko dobite v posebni zgibanki, na spletni strani šole ali pri vodji izrednega izobraževanja prof. Ludviku Miheliču v času uradnih ur v pisarni izrednega izobraževanja, ki je v pritličju nasproti učilnice 06.

Redni mesečni pisni izpitni rok bo v četrtek, 13. 6. 2024, ob 16.00 v učilnici 04. Prijavnice oddajte najpozneje do torka, 11. 6. 2024, v pisarno IZI.

Naslednji izpitni rok bo med 28. 6. in 4. 7. 2024. Takrat lahko opravljate dva pisna izpita. Prijavnice oddajte v pisarno IZI najpozneje do petka, 21. 6. 2024.

 

Uradne ure v pisarni IZI:

 • sreda, od 10.45 do 11.30
 • četrtek, od 14.30 do 16.00

Informacije o vpisu 2023/2024

 • Vpisujemo v dva programa: ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.
 • Z vpisom smo pričeli v sredo, 16. avgusta 2023 med uradnimi urami, v pisarni IZI v pritličju, nasproti učilnice 06.
 • Informativni (uvodni) sestanek bo v torek, 5. septembra 2023, ob 18.00.
 • Predavanja se bodo predvidoma pričela v ponedeljek, 4. oktobra 2023.

Hvala za razumevanje.

Ludvik Mihelič, vodja IZI

Ob vpisu potrebujete:

 • fotografijo (kot za osebni dokument);
 • originalni izpisek iz rojstne matične knjige (ne starejši od 3 mesecev) in fotokopijo (obdrži jo šola);
 • originalna dokazila o predhodnem izobraževanju (spričevalo zaključnega letnika OŠ oz. letna spričevala in/ali zadnje obvestilo o uspehu v srednji šoli) in fotokopije (obdrži jih šola);
 • izpisnico iz šole (dijaki EŠL).

Vse originale po vpisu vrnemo.

Ob vpisu slušatelj in šola skleneta pogodbo.

Plačilo celotne šolnine ali prvega obroka (pri obročnem odplačevanju) je pogoj za pridobitev potrdila o vpisu.

Vpis bo potekal tudi ves september do zapolnitve prostih mest.

Kontakt:

 • mag. Ludvik Mihelič, vodja Izrednega izobraževanja
 • telefon: 01 200 67 39 oz. 041 331 093 med uradnimi urami
 • e-naslov: ludvik.mihelic@presernova.si
Izobraževalni programŠt. vpisnih mest za prvič vpisane slušateljeŠt. vpisnih mest za nadaljevanje programa
ekonomski tehnik2020
ekonomska gimnazija2025