Pilotiranje metodologije za spremljanje zaposljivosti

Na povabilo Nacionalne referenčne točke EQAVET na CPI-ju, bomo skupaj z madžarsko nacionalno referenčno točko za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja in še tremi slovenskimi šolami pilotirali metodologijo za spremljanje zaposljivosti z namenom vzpostavitve nacionalnega sistema na tem področju.