Preventivno zdravstveno varstvo

Dijaki 1. in 3. letnika naše šole imajo preventivni zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi ulici.

Marca 1998 je bil sprejet Zakon o preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni, ki določa, da je preventivno zdravstveno varstvo učencev organizirano za posamezne šole in ni vezano na osebnega zdravnika. Vsaka šola ima imenovanega zdravnika s pripadajočo skupino, ki je odgovorna za izvedbo preventivnega programa. Le-ta obsega:

– preventivne preglede v 1. in 3. letniku srednje šole (v 1. letniku se opravi tudi pregled krvi, če ni bil opravljen v zadnjem letu),

– namenske preventivne preglede, če se ob sistematskem pregledu ugotovijo odstopanja od normalnega stanja in je potrebno pogostejše spremljanje dijaka,

– cepljenje po republiškem programu: cepljenje proti tetanusu v tretjem letniku srednje šole, za zamudnike še manjkajoča cepljenja,

– programirano zdravstveno dejavnost.

Preventivno zdravstveno varstvo je organizirano za posamezne šole in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Šolska zdravnica za naše učence je Darja Srakar Rus, dr. med., diplomirana medicinska sestra je Dragana Španović, za informacije o izvidih, naročanje na ambulantne in kontrolne preglede lahko pokličete srednjo medicinsko sestro Silvo Cankar na telefon 47-23-812. Delovni čas je v torek in sredo popoldan, od 13.15 do 19.00, v petek pa izmenoma dopoldan in popoldan.

Vse informacije o pregledih dijakov boste starši dobili pisno takoj, ko se bomo dogovorili za datum pregleda. Predvidoma bodo pregledi v mesecu januarju, zato bomo vsem, ki nimajo izbranega zdravnika na Metelkovi, posredovali tudi vprašalnike, ki jih bo izpolnil njihov osebni zdravnik. Ta se lahko odloči, da pred pregledom posreduje šolski zdravnici kartoteko dijaka. Vsi bodo potrebovali tudi urejeno zdravstveno kartico in cepilno knjižico. Dijaki, ki v tekočem šolskem letu dopolnijo 18 let, bodo morali s potrdilom o vpisu na ZZZS dokazati, da so še dijaki srednje šole. V nasprotnem primeru se jim obvezno zdravstveno zavarovanje avtomatično prekine.

V Zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi ulici v okviru šolskega dispanzerja deluje tudi POSVETOVALNICA ZA MLADE, kjer se lahko oglasijo dijaki in njihovi prijatelji z vprašanji in težavami. Telefonska številka, kamor lahko pokličete sestro Mirjano Vrankar, je 4723-812. Lahko pa se oglasite vsak dan od 7.00 do 18.00 brez predhodnega naročanja.

Zobozdravstveno varstvo

Dijaki 1. in 3. letnika bodo imeli SISTEMATSKI PREGLED ZOB v Zdravstvenem domu na Aškerčevi 4 v Ljubljani.

Vsi dijaki, ki še nimajo izbranega zobozdravnika in bodo potrebovali zobozdravstvene usluge, se lahko naročijo pri dr. Anastaziji Savšek. Želimo si, da bi se za to odločili že v prvem letniku in si tako zagotovili zdrave zobe in lep nasmeh, s tem pa preprečili bolečine in težave. Ko boste obiskali zobozdravnico, vam bo sestra na kartonček napisala, kdaj ste naročeni in do kdaj ste bili v ambulanti, da boste lahko kartonček pokazali razrednikom.