Tekmovanja

Matematično tekmovanje

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje: četrtek, 21. marec 2024, ob 13.00.

Državno tekmovanje: sobota, 20. april 2024, ob 9.30.

Dijaki se lahko prijavijo pri profesorjih matematike do 16. 3. 2024.

Arhiv nalog: ekonomski tehnik

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaSSB/ArhivNalog.aspx

Arhiv nalog: ekonomska gimnazija

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaSSA/ArhivNalog.aspx

Dilo en español

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje iz španščine.

Prijavijo se lahko dijaki 3. in 4. letnikov, ki se učijo španščino.

Šolsko tekmovanje: 14. 2. 2024, ob 15.00.

Državno tekmovanje: 13. 4. 2024, na Gimnaziji Poljane.

Prijave in več informacij: prof. Saša Pušnar Dobnikar (sasa.pusnar-dobnikar@presernova.si)

Primeri nalog: http://sdus.si/

Tekmovanje Bober

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja.

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje:

Državno tekmovanje:

Več informacij: prof. Ksenja Koželj (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: https://bober.acm.si/simple/competition/solsko-2019-guest/

Tekmovanje Pišek

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje v programiranju z delčki

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje:

Prijave:

Več informacij: prof. Ksenja Koželj (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: http://pisek.acm.si/contents/4907-4902/

Eko kviz

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tema:

Šolsko tekmovanje:

Regijsko tekmovanje:

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: prof. Barbara Pristov (barbara.pristov@presernova.si)

Tekmovanje učnih podjetij

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki 3. letnikov (Ekonomski tehnik)

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: mentorji učnega podjetja

24. mladinsko TEKMOVANJE DRUŠTVA PLJUČNIH IN ALERGIJSKIH BOLNIKOV SLOVENIJE

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k ozaveščanju o škodljivih posledicah uživanja tobaka.

Ocenjujejo se različni tipi izdelkov: pisni izdelki (spisi, poezije, raziskovalne naloge), intervjuji, plakete, makete, risbe, video posnetki ….

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Prijave in več informacij: profesorji biologije

TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje:

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: profesorji biologije

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA (BIO, KEM, FIZ)

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Lahko se prijavijo dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje:

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: profesorji biologije

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 3. LETNIKE

Lahko se prijavijo dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje:

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: profesorji biologije