Tekmovanja

Tekmovanje Bober

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja.

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje: od 7. 11. 2021 do 18. 11. 2022

Državno tekmovanje: 7. 1. 2023

Prijava: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pW7Va-wDj0ul–WX-dI5fbxvMZG9zH1DnhHwXzH0kJNURFdXQ0dERTZZNVRXSklYQ1AxQU0wVEVTQS4u

Več informacij: prof. Ksenja Koželj (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: https://bober.acm.si/simple/competition/solsko-2019-guest/

Tekmovanje Pišek

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje v programiranju z delčki

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje:

Prijave:

Več informacij: prof. Ksenja Koželj (ksenija.kozelj@presernova.si)

Primeri nalog: http://pisek.acm.si/contents/4907-4902/

Eko kviz

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tema: Naša prihodnost = zelena prihodnost

Šolsko tekmovanje: 8. 12. 2022

Regijsko tekmovanje: regijskega tekmovanja letos ni!

Državno tekmovanje: 22. 2. 2023

Prijave in več informacij: prof. Barbara Pristov (barbara.pristov@presernova.si)

Dilo en español

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Tekmovanje iz španščine.

Prijavijo se lahko dijaki 3. in 4. letnikov, ki se učijo španščino.

Šolsko tekmovanje: 15. 2. 2023

Državno tekmovanje: 15. 4. 2023

Prijave in več informacij: prof. Saša Pušnar Dobnikar (sasa.pusnar-dobnikar@presernova.si)

Primeri nalog: http://sdus.si/

Tekmovanje učnih podjetij

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki 3. letnikov (Ekonomski tehnik)

Državno tekmovanje:

Prijave in več informacij: mentorji učnega podjetja

Matematično tekmovanje

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Šolsko tekmovanje:

Primeri nalog: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Default.aspx

24. mladinsko TEKMOVANJE DRUŠTVA PLJUČNIH IN ALERGIJSKIH BOLNIKOV SLOVENIJE

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k ozaveščanju o škodljivih posledicah uživanja tobaka.

Ocenjujejo se različni tipi izdelkov: pisni izdelki (spisi, poezije, raziskovalne naloge), intervjuji, plakete, makete, risbe, video posnetki ….

Prijavijo se lahko dijaki vseh letnikov.

Prijave in več informacij: prof. Jerneja Čepin (jerneja.cepin@presernova.si)

TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Prijavijo se lahko dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje: 19. 1. 2023

Državno tekmovanje: 18. 3. 2023

Prijave in več informacij: prof. Jerneja Čepin (jerneja.cepin@presernova.si)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA (BIO, KEM, FIZ)

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Lahko se prijavijo dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje: 17. 11. 2022

Državno tekmovanje: 21. 1. 2023

Prijave in več informacij: prof. Jerneja Čepin (jerneja.cepin@presernova.si)

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 3. LETNIKE

Lahko se prijavijo dijaki 1. in 2. letnika.

Tema: Biologija solin

Šolsko tekmovanje: 17. 11. 2022

Državno tekmovanje: 21. 1. 2023

Prijave in več informacij: prof. Jerneja Čepin (jerneja.cepin@presernova.si)