Projekt kakovosti “OPK”

Vzpostavitev in pilotni preizkus ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v VIZ – »OPK«

Projekt kakovosti "OPK" - OPK1 - Ekonomska šola Ljubljana

Projekt, katerega namen je opredelitev nacionalnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Tri leta je naša šola kot razvojna šola aktivno sodelovala pri preizkušanju in implementaciji standardov in kazalnikov, ki smo jih pripravili v okviru delovnih skupin (vodja kakovosti v skupini Profesionalni razvoj, ravnateljica v skupini Vodenje) in so zapisani v nastalemu gradivu, zbirki »Kakovost v vrtcih in šolah, sodelovali smo na strokovnih srečanjih, na mreženjih z drugimi šolami in predstavljali naše izkušnje na konferencah. Čeprav se je projekt uradno končal in čakamo na uradno nadaljevanje projekta, bo šola nadaljevala z delom na področju kakovosti, predvsem na implementaciji standardov in kazalnikov tako na šoli, kot skozi primere dobrih praks in mreženja šol, kar je tudi glavni cilj nadaljevanja projekta.

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana
Projekt kakovosti "OPK" - - Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova Ekonomska šola Ljubljana