Trajnostna mobilnost dijakov

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Namen akcije je ozavestiti čim več dijakov na srednjih šolah o pomenu varne mobilnosti. Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Začel se je leta 2017 in bo potekal do leta 2020.

Projektu se je v šolskem letu 2018/2019 priključila tudi naša šola. V ta namen smo na šoli ustanovili klub Dijaki dijakom za varno mobilnosti, v katerega so se prostovoljno vključili dijaki 1. letnikov.

Klub so dijaki poimenovali » Z glavo na cesto« in deluje pod mentorstvom prof. Barbare Pristov, koordinatorice projekta na šoli.

Trenutno je v klubu 6 dijakinj, ki bodo letos opravljale naslednje aktivnosti v okviru projekta: udeležile se bodo delavnic Vozimo pametno, Kdaj postati voznik, voznica? In Trajnostna mobilnost, vodile e-listovnik v aplikaciji Padlet, širile pomen varne mobilnosti med vrstniki in pridobile nove člane, izdelale raziskovalno nalogo, sodelovale na natečaju s filmom/promovideom ter se aktivno vključile v dejavnosti na šoli na temo varne mobilnosti ali se udeležile ponujenih aktivnosti šol regijskih središč.