Informacije za starše

Vpis 2022/23

Bliža se čas ene najpomembnejših odločitev o vašem osnovnošolcu. Le kam naj se vpiše? Da bi vam pomagali razjasniti vaša vprašanja, smo za vas pripravili nabor ključnih informacij o naši šoli. Kadarkoli pa nas lahko tudi pokličete na 01 200 67 35 ali nam pišete na spela.zura@presernova.si.

Na kratko o šoli

Ekonomska šola Ljubljana izvaja program Ekonomske gimnazije in program Ekonomski tehnik. Je ena prvih tovrstnih srednjih šol na Slovenskem, saj neprekinjeno deluje od leta 1920, na obstoječi lokaciji na Prešernovi cesti 6 pa že od leta 1934. Skozi svojo zgodovino si je pridobila ugled kakovostne šole, ki se trudi dijakom ne samo podati znanje, temveč jih vzgojiti v ustvarjalne in proaktivne odrasle ljudi, ki se bodo znali uveljaviti in izkazati tako pri nadaljnem študiju, kakor tudi v poklicnem in zasebnem življenju.

Prijetno in varno počutje

Učenje in osebnostni razvoj sta lahko uspešna le, če se odvijata v okolju, ki je spodbudno in pozitivno naravnano. To potrjujejo tudi mnoge raziskave, zato se na naši šoli potrudimo za vsakega dijaka, da bi ne le pridobil ustrezno znanje, temveč tudi, da bi se tudi med sošolci in profesorji dobro počutil. Nenazadnje bo vaš otrok v šoli preživel skoraj polovico budnega dne – zato je pomembno, da ga bo šolsko okolje naredilo samozavestnega in samostojnega na svoji nadaljni življenjski poti.

Na Prešernovi smo ponosni tudi, da smo ena redkih šol, ki nima varnostnika, kar nas uvršča med ene izmed najbolj varnih šol.

Sodobno zasnovan pouk

Na Ekonomski šoli Ljubljana se ne trudimo le izpeljati pouk, kakor od nas zahtevajo pravilniki, temveč vsako leto posebej uvajamo novosti in sodobne učne metode. Že ob ustanovitvi je veljala naša šola za eno izmed najkakovostnejših s področja ekonomije. Na njej so poučevali profesorji, med katerimi so bili tudi pionirji snovanja strokovnih učbenikov na Slovenskem.

Želja prenesti učencem čim več uporabnih znanj ter jim omogočiti trdne temelje za študij oz. poklicno pot po končanem izobraževanju pri nas, je živa še danes. Kakovosten profesorski zbor se redno udeležuje izobraževanj in z veliko mero lastne iniciativnosti prispeva k temu, da je pouk na Prešernovi čimbolj interaktiven in tak, ki spodbuja kritično mišljenje, ustvarjalnost in samostojnost dijakov.

Rezultati zavzetega sodelovanja z dijaki se kažejo v njihovih številnih dosežkih na tekmovanjih iz znanja matematike, poslovne matematike, ekonomije, slovenskega jezika … kakor tudi uspehov na športnem in kulturnem področju, še posebej pa smo veseli, ko uspešno preverijo svoje štiriletno pridobivanje znanja na zrelostnem izpitu, ki ga nekateri opravijo celo kot zlati maturantje.

Kam po končanem šolanju

Na šoli izvajamo dva programa, in sicer “Ekonomska gimnazija” in “Ekonomski tehnik”. Ključne značilnosti vsakega izmed njih so naslednje:

Ekonomska gimnazija

Ekonomski tehnik

Zaključi se s splošno maturo.

Od splošnih gimnazij se razlikuje samo v tem, da ima namesto fizike in filozofije predmeta podjetništvo in ekonomija.

Tako dijaki pridobijo v današnjem svetu vse bolj iskana poslovna in ekonomska znanja, ki jim bodo prišla prav ne glede na to, za kateri poklic se bodo odločili.

Šolanje se zaključi s splošno maturo, povsem enako kot na vseh splošnih gimnazijah.

Možnosti nadaljevanja študija:

  • univerzitetni študijski programi,
  • visokošolski študijski programi,
  • višješolski študijski programi.

Zaključi se s poklicno maturo.

Po koncu šolanja pridobi naziv “ekonomski tehnik oz. tehnica”, opravljati pa je mogoče kar 417 različnih poklicev.

Na šoli smo izbrali takšno kombinacijo predmetov, da ima dijak po uspešno opravljenem šolanju v skladu z nacionalno poklicno kvalifikacijo možnost zaposlitve v kar največjem številu poklicev, ne da bi zato potreboval dodatna izobraževanja!

Šolanje se zaključi s poklicno maturo.

Možnosti nadaljevanja študija:

  • univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom),
  • visokošolski študijski programi,
  • višješolski študijski programi.

Med programoma je možen tudi prehod z diferencialnimi izpiti.

Lokacija, urnik in prehrana

Šola se nahaja na Prešernovi cesti 6 v centru Ljubljane, kar dijakom omogoča enostaven prihod z avtobusom ali vlakom.

Ker smo locirani v središču mesta, lahko dijakom večkrat omogočimo ogled gledaliških predstav, muzejev in druge aktivnosti, do katerih se lahko odpravimo kar peš. Zato so tovrstne dejavnosti za dijake in predvsem vas kot starše bistveno cenejše.

Pomembna prednost naše šole je tudi ta, da poteka pouk v dopoldanskem času. Začenja se ob 8:00 in traja do 14:50. V ta čas je že vštet tudi pouk športne vzgoje!

V šoli je poskrbljeno tudi za malico, ki nam jo pripravlja podjetje K-Norma. Dijaki pa lahko vsak dan izbirajo med kar 9 različnimi obroki, na katere se naročijo preko spletne strani.

Razvijamo talente vseh dijakov

Prav v vsakomur se skrivajo zanimanja in talenti, le možnost jim je potrebno dati, da se razvijejo in izpilijo. Tako se še posebej potrudimo, da imajo dijaki, ki izkazujejo poseben interes bodisi za literarno ustvarjanje, trenje matematičnih orehov, športno udejstvovanje … možnost za razvoj svojega talenta v nekaj več. Izkušeni profesorji so več kot pripravljeni sodelovati in jim pomagati, da bodo res lahko postali tisto, kar si želijo.

Pozornost namenjamo tudi nadarjenim dijakom, tako tistim, ki že imajo Zoisove štipendije, kakor tudi tistim, katerim lahko pri pridobitvi le-te še pomagamo in svetujemo.