Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Z letošnjim šolskim letom smo se vključili v projekt ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Uvajali bomo formativno poučevanje v šoli z modernimi metodami poučevanja in osredotočenostjo poučevanja na dijaka in njegov napredek.

Formativno spremljanje poudarja pomen aktivne vloge učenca pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. Učenci vedo, kaj se bodo učili in zakaj se bodo učili ter kaj bodo morali storiti, da bodo uspešni. Učenci sodelujejo pri načrtovanju učnih dejavnosti in ozaveščajo svoj proces učenja. Delo poteka v zaupnem in varnem učnem okolju.

V tovrstnem pouku ima učenec veliko priložnosti za samostojno učenje in možnosti za izražanje svoje individualnosti: iskanje osebnega smisla, načrtovanje in udejanjanje svojih poti, ki so prilagojene njegovim načinom učenja, uveljavljanje svojih zmožnosti in interesov, ohranjanje radovednosti in ustvarjanje.

Kakšni so učinki formativnega spremljanja?

Formativno spremljanje:

  • ima pozitiven učinek na učenje in izboljšanje dosežkov,
  • ima pozitiven učinek na motivacijo za učenje, kar pripomore k sproščenemu vzdušju v razredu in boljšemu vedenju učencev,
  • učenci razvijejo odgovoren odnos do učenja in prevzamejo skrb za učenje,
  • izboljšuje odnose med učiteljem in učenci ter med učenci samimi.