Prva zaposlitev

Ekonomska šola Ljubljana se je letos prijavila na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili učiteljico začetnico in svetovalno delavko začetnico. Z njima smo sklenili pogodbo za določen čas od 1. 11. 2020 do 30. 06. 2021 in jima bomo omogočili, da bosta pridobivali vzgojno-izobraževalne in svetovalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in omogočili, da bosta opravili vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njima sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 12. 2021.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Več informacij o javnem razpisu “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021” je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

STAREJŠE OBJAVE

Ekonomska šola Ljubljana se je letos prijavila na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili dve mladi učiteljici začetnici. Z njima smo sklenili pogodbo za določen čas od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019 in jima bomo omogočili, da bosta pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in omogočili, da bosta opravili vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njima sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2020.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Več informacij o javnem razpisu “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019” je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.