E-varnost in delo v spletnih okoljih

Prešernova Ekonomska šola Ljubljana

Vir: Safe.si

Dejstvo je, da si šole brez prisotnosti informacijske tehnologije ne moremo več predstavljati. V to dejstvo nas tiščita stalna hitrost razvoja družbe in tehnološka obarvanost vseh komponent razvoja. Digitalna pismenost je gotovo ena izmed pomembnih kompetenc, ki jo spodbuja tudi EU v svojih usmeritvah. Osvajanje digitalne kompetence pa brez informacijske tehnologije ni možno. Zato je potrebno poskrbeti za ustrezno varnost na spletu in uporabo naprav. Šolska pravila namreč uporabo IKT prepovedujejo, razen v izobraževalne namene skladno z navodili strokovnih delavcev.

Vsi na šoli si prizadevamo, da bi računalnike, mobilnike in ostalo IKT opremo uporabljali varno in odgovorno. Zato ne bomo tolerirali uporabe IKT, ki bi na kakršen koli način ogrožala varnost dijakov ali zaposlenih oz. posegala v zasebnost drugih.

V času šolskih dejavnosti (pouk, dnevi dejavnosti, ostale dejavnosti) je prepovedana uporaba vseh naprav IKT (mobilni telefoni, predvajalniki, fotoaparati, kamere, zvočniki, igralne konzole ipd.). Dijaki morajo imeti mobilne telefone in druge naprave izklopljene, da ne motijo pouka.

Uporabo posameznih naprav lahko za namen pouka odobri posamezni profesor. Profesor določi, katere naprave dijaki lahko uporabljajo, za kaj lahko dijaki napravo uporabijo in koliko časa velja to dovoljenje.

Dijaki so za svoje naprave odgovorni sami. Šola za morebitne poškodbe in kraje naprav dijakov ne prevzema nobene odgovornosti. Šola lahko zbira anonimizirane podatke o uporabi šolskega računalniškega omrežja in naprav IKT.

Prepovedano je:

 • nameščati kakršne koli programe na šolske računalnike;
 • uporabljati USB ključke ali druge nosilce podatkov brez predhodnega dogovora s profesorjem;
 • spreminjati nastavitve računalnikov;
 • uporabljati splet brez dovoljenja profesorja;
 • vdirati v spletne storitve drugih, v brezžično omrežje šole ali uporabljati žično omrežje s svojo napravo brez predhodnega soglasja šole.

Vedenje učencev na spletu

Dijaki so dolžni upoštevati pravila spletne etike v šoli in izven nje. To pomeni, da:

 • na spletu ne objavljajo nesramnih, žaljivih, grozilnih ali posmehljivih sporočil;
 • objavijo le tiste slike in videoposnetke, s katerih objavo se fotografirane oz. posnete osebe strinjajo pred objavo;
 • ne obiskujejo spletnih strani z neprimerno vsebino. Internet uporabljajo le za pouk oz. za namen, ki ga določi profesor;
 • nikoli ne objavljajo osebnih podatkov na spletu (svojih ali podatkov drugih);
 • vedno navedejo vir vsebine, ki so jo skopirali s spleta;
 • ne izvajajo nikakršnih dejanj, ki bi kakor koli škodovala omrežju, IKT napravam ali uporabnikom.

Podpora šole

Na šoli si prizadevamo, da bi dijaki varno in odgovorno uporabljali spletne storitve tudi, kadar niso v šoli. Če imaš težave z uporabo spleta, spletnim nadlegovanjem ali kakršna koli druga vprašanja, vprašaj profesorje ali druge delavce šole. Skupaj bomo poskušali pomagati in poiskati rešitve za tvoje težave.

Posledice kršitev

Posledice kršitev (spletno nadlegovanje, uničevanje, vdori) določajo pravila šolskega reda, vzgojni načrt in veljavni pravilniki s področja šolstva.

Gradiva

E-varnost in delo v spletnih okoljih - safe - Ekonomska šola Ljubljana
SAFE.SI, točka osveščanja o varni rabi interneta, www.safe.si

E-varnost in delo v spletnih okoljih - spletnooko - Ekonomska šola Ljubljana
SPLETNO OKO, točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu, www.spletno-oko.si

E-varnost in delo v spletnih okoljih - informacijskipooblascenec - Ekonomska šola Ljubljana
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC, www.ip-rs.si

E-varnost in delo v spletnih okoljih - sicert - Ekonomska šola Ljubljana
NACIONALNI ODZIVNI CENTER ZA KIBERNETSKO VARNOST, www.arnes.si/si-cert

E-varnost in delo v spletnih okoljih - tom - Ekonomska šola Ljubljana
TOM, telefon za otroke in mladostnike, www.e-tom.si