Ekonomska gimnazija

Predmetnik programa ekonomska gimnazija

Kot splošna gimnazija, le brez fizike in filozofije, a s poukom podjetništva, ekonomije in poslovanja. Zaključi se s splošno maturo.

Splošnoizobraževalni predmetiŠt. urStrokovni predmetiŠt. ur
Slovenščina560Ekonomija280
Matematika560Podjetništvo280
Prvi tuji jezik420Poslovanje/obvezni izbirni140
Drugi tuji jezik420
Zgodovina210
Glasba/Likovna umetnost70
Geografija210
Biologija175
Kemija175
Sociologija70
Psihologija70
Informatika140
Športna vzgoja420

Obvezni izbirni predmeti

PredmetSklopŠt. ur
PoslovanjeA – poslovna informatika – poslovno odločanje35
B – poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem35
C – poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin35
D – poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger35
E – trženje in prodaja35
F – finance35
G – mednarodno poslovanje35
H – računovodstvo35
Ekonomska zgodovina35
Ekonomska geografija35

Iz skupnega obsega 140 ur imajo vsi dijaki v 3. letniku 70 ur iz vsebinskih sklopov A in B poslovne informatike predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur).

Dijaki lahko nadaljujejo študij na vseh visokošolskih in univerzitetnih programih.

Možen je prehod med programoma ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.