Splošna matura

Dijaki, ki uspešno zaključijo četrti letnik programa ekonomska gimnazija, opravljajo splošno maturo. Splošna matura je eksterno ocenjevanje znanja, enotno za vso Slovenijo. Natančna pravila so določena z Zakonom o maturi in s Pravilnikom o splošni maturi.

Dijaki se v tretjem letniku odločijo, katere izbirne predmete bodo opravljali na maturi. Za izvedbo priprave na maturo pri določenem predmetu mora biti prijavljeno dovolj veliko število dijakov za oblikovanje skupine (ne velja za ekonomijo). Če je število prijavljenih kandidatov za določen predmet premajhno, uredimo dijakom priprave za ta predmet na drugi šoli.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali priprave na maturo za sedem izbirnih maturitetnih predmetov.

Obvezni predmeti

 • slovenščina
 • matematika
 • tuj jezik

Izbirni predmeti

 • ekonomija
 • zgodovina
 • geografija
 • psihologija ali sociologija
 • španščina
 • nemščina
 • italijanščina
 • informatika