Erasmus+ Steps4schools

STEPS4SCHOOLS: Sustainable Tourism Educational Projects for Schools

O projektu

Projekt zasleduje vizijo OZN o trajnostnem razvoju (Agenda 2030 o trajnostnem razvoju). Trajal bo dve leti, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. V njem bo poleg naše šole sodelovalo še pet evropskih strokovnih šol iz Avstrije, Italije, Češke, Portugalske in Bolgarije.

Cilji

Projekt ima štiri glavne cilje:

  1. Udeleženci bodo spoznali cilje trajnostnega turizma in jih povezali z mehkimi veščinami (medkulturna kompetenca).
  2. Udeleženci bodo v sklopu podjetniške izobrazbe znali načrtovati, organizirati in oceniti projekte in marketinške načrte, ter rezultate znali predstaviti v mednarodnem okolju.
  3. Dijaki bodo znali aktivno uporabljati različna IKT orodja in s tem izboljšali digitalno pismenost.
  4. Dijaki bodo izboljšali znanje angleščine, predvsem s področja turizma, marketinga in projektnega menedžmenta.

Opis

Eden izmed glavnih namenov projekta je dijake seznaniti in jim približati vsebino in cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko. Prav je, da so dijaki seznanjeni s težavami, s katerimi se soočamo, ter da so že sedaj aktivno vključeni v sam proces izboljšanja podnebnih, socialnih in ekonomskih vidikov, saj bodo v prihodnosti ravno oni ključni pri iskanju in implementaciji rešitev. Aktivnosti, ki se bodo izvajale, jim bodo omogočile, da postanejo aktivni in odgovorni državljani, seznanjeni s problemi in dejstvi, s katerimi se sooča ne le Evropa ampak cel svet. Cilj projekta je, da bodo z obravnavanjem konkretnih tem, predvsem s področja trajnostnega turizma, razvijali kritično mišljenje, krepili podjetniške in IKT veščine in nadgrajevali znanje in uporabo angleškega jezika. Znali bodo prepoznati konkretne težave s področja, jih primerjati s težavami in izzivi ostalih sodelujočih držav in se potrudili poiskati možne rešitve, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.