Skrb za kakovost

Sistem zagotavljanja kakovosti

K spremljanju in zagotavljanju kakovosti nas zavezuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS 79/2006).

Komisija za kakovost

Na šoli je oblikovana komisija za kakovost v skladu z zakonskimi določili. Komisija je imenovana za nedoločen čas oz. do preklica. Člani komisije so:

  • Eva Zule (vodja),
  • Ema Kozar (ravnateljica),
  • Jasna Jevšek (PUZ),
  • Jan Žitnik (ŠRT),
  • Ksenija Koželj (IKT),
  • Jani Zupan (predstavnik staršev),
  • Ajla Begić (predstavnica dijakov),
  • Helena Lopatič (predstavnica delodajalcev).

Naloge komisije za kakovost

Tim za kakovost (ožje jedro komisije, ki ga sestavljajo zaposleni na šoli) skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih in za sistematično spremljanje zastavljenih ciljev . Skupaj z ravnateljico strokovno usmerja in spodbujau učitelje šole ter druge notranje in zunanje deležnike, da se aktivno vključijo. Tim za kakovost pripravlja in vodi strokovne razprave, aktivno sodeluje pri razvojnem načrtovanju, analizi stanja šole na izbranem področju ter določitvi razvojnih in letnih prednostnih ciljev, sproti spremlja doeganje načrtovanih ciljev, pripravlja in izvaja evalvacije, ob koncu leta izvede raziskavo o kakovosti in pripravi samoevalvacijsko poročilo.