Praktično usposabljanje z delom

Vodja delovne prakse je prof. Lidija Movrin, ki bo dijakom v razredu predstavila vse informacije. Za dijake drugega in tretjega letnika ekonomskega tehnika je delovna praksa obvezna. To obveznost lahko opravijo v dneh, ki so pouka prosti, ali v času, predvidenem za opravljanje prakse. Dijaki sami izberejo podjetje, v katerem opravijo prakso. Dela in naloge, ki jih opravljajo, morajo biti v skladu z učnim programom z ekonomskega področja. Pred nastopom dela dobijo dnevnik in natančna navodila za izpolnjevanje, prav tako pa natančen datum, kdaj lahko profesorici oddajo dnevnik.

Vse informacije, navodila in dokumenti so objavljeni v MS Teams.

Priložene datoteke

Uvodna informacija za dijake