Dijaška skupnost

Dijaška skupnost deluje pod mentorstvom prof. Danila Flisarja. Dijaško skupnost sestavljajo predsednik/-ca in člani. Predsednika/-co volijo vsi dijaki šole. Člani so predstavniki posameznega oddelka, ki jih dijaki izberejo na prvi razredni uri. Organizirajo priprave na maturantski ples, izbirajo fotografa in založnika knjige maturantov ter sami organizirajo večino dejavnosti, ki jih dijaki plačujejo. Člani dijaškega parlamenta sooblikujejo dodatne dejavnosti, ki potekajo na šoli.