eTwinning projekti

Skupnost evropskih šol, v kateri sodelujejo naši dijaki z različnimi projekti. V okviru pouka in projektov uporabljamo platformo eTwinning, se udeležujemo izobraževanj in eTwinning konferenc.

Naši eTwinning projekti:

  • STEPS4SCHOOLS – Sustainable Touism Educational Project for Schools (v okviru projekta Erasmus+ “STEPS4SCHOOLS”)
  • Stretching Our Glance
  • The Future of the European Union
  • VET4SCAPE celebrates Safer Internet Day 2019 (v okviru projekta Erasmus+ “VET4SCAPE)
  • work4tomorrow (v okviru projekta Erasmus+ “Mobilna Prešernova”)
  • Young EU entrepreneurs (projekt je namenjen dijakom, ki delajo v učnih firmah podjetjih in/ali študentom podjetništva v šolah, ki so vključene v ta projekt). V eTwinning projekt Young EU entrepreneurs je vključenih pet šol iz Španije, Poljske, Češke, Nemčije in Slovenije. Dijaki skupaj ustanovijo učne firme, s katerimi izvajajo različne spletne dejavnosti, kot je predstavitev na virtualnem sejmu, s svojimi komunikacijskimi sposobnostmi igrajo vlogo ponudnikov in strank z izmenjavo poslovne korespondence, organiziranjem službenih potovanj, prijave za službo tako, da pripravijo svoj življenjepis in se pogovarjajo. Dijake se spodbuja, da ustanavljajo okolju prijazna podjetja. Dijaki iz različnih držav so naredili tudi logo projekta.
  • Živi fosili (arhitekturni spomenik pripoveduje)