Dvojnik spričevala

NAVODILO ZA IZDAJO IZPISA IZ EVIDENCE (DVOJNIK SPRIČEVALA)

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki spričevalo oziroma obvestilo o uspehu izgubi, se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopek za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)

 1. Vlogo za izdajo izpisa iz evidence (priloga) pošljite po ustrezni pošti (lahko ne e naslov: info@presernova.si) ali oddate osebno na šoli. Vlogi obvezno priložite tudi potrdila o plačilu upravne takse in stroškov izdaje izpisa iz evidence.
 2. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) plačate upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 EUR za vsako nadomestno listino.
  Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

  • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun: SI56 011001000315637
  • Koda namena:GOVT
  • Namen: plačilo upravne takse po tar. št. 6
  • Referenca: SI11 69906-7111002
 1. Plačilo stroškov izdaje izpisa iz evidence prav tako opravite z UPN obrazcem:
  • Prejemnik: Ekonomska šola Ljubljana, Prešernova 6, 1000 Ljubljana
  • Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0699 068
  • Koda namena:GOVT
  • Namen: izpis iz evidence
  • Referenca: SI00 1200-520
  • Cena za posamezen izvod spričevala starega do pet let je 10,50 EUR, starejše spričevalo 21,00 EUR.

Na podlagi popolne vloge vam bomo izdali izpis iz evidence v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 15 dni. Izpis dvignete osebno (istovetnost potrdite z osebnim dokumentom).

Morebitne dodatne informacije dobite v tajništvu šole na telefonski št. 01/200 62 30.