Erasmus+ Mobilna Prešernova

Projekt omogoča vsako leto dvajsetim dijakom 3. in 4. letnika opravljanje delovne prakse v tujini. Dijaki potujejo na Dunaj (Avstrija), v Milano (Italija) in v Brago (Portugalska), kjer tri tedne opravljajo delovno prakso v podjetju na realnih delovnih mestih.

Šola z izvedbo delovne prakse v tujini nadgrajuje kakovost, dijaki pa pridobivajo neprecenljive izkušnje in večjo konkurenčnost na trgu dela. Na šoli smo pripravili tudi aplikacijo eBudget, ki dijakom omogoča vodenje financ v času prakse. Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Video predstavitev:

Erasmus+ Mobilna Prešernova - mp1 - Ekonomska šola Ljubljana

Več utrinkov si lahko ogledate na šolski facebook strani.