Spirit “Mladim se dogaja”

V letošnjem šolskem letu sodelujemo pri Javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023, katerega financira SPIRIT Slovenija.

Namen, cilji in predmet javnega poziva so:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Aktivnost A

Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Aktivnost je namenjena predvsem spoznavanju temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov.

V ta namen smo z dijaki med drugim obiskali podjetja; Karting 360 d.o.o. in Intralighting d.o.o., kjer smo preko izkustvenega učenja, timskega dela in naše inovativnosti reševali izzive iz okolja preko delovnih listov in Canvas modela. Na šoli pa nas je obiskala  tudi srebrna gazela,  podjetje Etrel d.o.o. ter podjetnik Andrej Splapnik iz podjetja Kamino d.o.o., ki se ukvarja z računalniškim programiranjem, je nominiranec za gazelo Osrednje slovenske regije in je sooblikoval nam vsem poznano aplikacijo eAsistent.