Erasmus+ VET4SCAPE

Kot nadgradnja projekta ESCAPE, je bil odobren nov Erasmus+ projekt – VET4SCAPE (Vocational Educational Training for Skills, Competence and the Practice for the Economy). V projektu so sodelovale poklicne šole z iz Avstrije, Češke, Slovaške, Bolgarije, Romunije, Portugalske in Slovenije. Glavni cilji projekta so naslednji:

  1. Spodbujanje podjetništva z ustanavljanjem dijaških podjetij v okviru organizacije Junior Achievement (JA): s tem smo dijake pripravljali na uspešnejši vstop v poklicno življenje, obenem pa z učenjem preko izkušnje razvijati njihov smisel za podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost.
  2. Jezikovna kompetenca: dijaki so izboljšali znanje poslovne angleščine ter imeli možnost pridobitve mednarodnega jezikovnega certifikata londonske gospodarske zbornice.
  3. Mednarodna kompetenca: dijaki so aktivno sodelovali v mednarodnih skupinah ter s tem poglobili poznavanje različnih kultur in delovnih praks v tujini, kar je v današnjem globalnem svetu ključno za uspešno poklicno pot.

Poleg omenjenih ciljev, je projekt razvijal in izboljšal tudi digitalne kompetence dijakov, jih pripravil na suvereno javno nastopanje ter jim približal delovno okolje in zakonodajo ostalih evropskih držav.

Erasmus+ VET4SCAPE - Erasmus VET4SCAPE - Ekonomska šola Ljubljana