Interni del splošne mature pri predmetu ekonomija

V petek, 29. 3. 2024, bo potekal interni del splošne mature iz ekonomije. Izpit se bo začel ob 14.00.

Razpored kandidatov bo na dan izpita objavljen na oglasni deski šole. Kandidate prosimo, da se pred izpitnim prostorom zberejo 15 minut pred začetkom.

Kandidati naj poleg dovoljenih pripomočkov (nalivnik ali kemični svinčnik, kalkulator) prinesejo tudi osebni dokument.