Natečaj za najboljše ljubezensko pismo

V Sloveniji vsako leto poteka natečaj za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji. Letos so člani strokovne komisije KD Josipine Turnograjske za temo izbrali LJUBEZEN (DO) MLADIH oz. MLADI ZA MLADE, pri ocenjevanju pa upoštevali izvirnost besedila, bogastvo besedišča, doživljanje osebe, ki piše, in celovitost besedila. Teja Komar iz 3. c se je v kategoriji srednješolcev s svojim pismom mladim uvrstila na. odlično 4. mesto.

Teja, iskrene čestitke!